logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (23.07.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

2017 / 1. pololetí

Oprava cesty k Bílému potoku: během měsíce května a června byla opravena cesta z Maršova k Bílému potoku (směrem na Hálův mlýn a Šmelcovnu) v délce cca 2 km. Opravu zajišťoval Mikroregion Bílý potok. Obec Lažánky jako členi Mikroregionu jsme se finančně na opravě cesty podíleli. Náklady opravy cesty byly hrazeny Mikroregionem Bílý potok a JMK Brno. Fotogalerie zde.

Vycházku Maršovským žlebem pořádal 25.června pro své členy místní svaz důchodců. Vycházka byla zahájena odjezdem linkovým autobusem do Maršova a poté se pokračovalo po turistické značce polní a lesní cestou Maršovským žlebem až na retenční nádrž Spirálku a k Zelenému mostu ( zde retenční nádrž Horní Slunná). Zakončení bylo spojeno s příjemným posezením na kabinách v Chrástkách i s ostatními seniory, kteří se pěší vycházky nezúčastnili.  Fotogalerie zde.  

Dětský hasičský den pořádal 24.června místní sbor dobrovolných hasičů na fotbalovém hřišti v Chrástkách. Přálo krásné slunečné a teplé počasí. Pro děti zde byly připraveny disciplíny s hasičskou a sportovní tématikou, občerstvení a odměna pro každého závodníka. Fotogalerie zde. 

Setkání s písničkou se konalo 22.června v restauraci U Oratorů. Koncert mladých lažanských hudebníků - žáků ZUŠ Vev. Bítýška na rozloučenou se školním rokem. Pořadem provázela Petra Punčochářová. Fotogalerie zde. 

Krojované hody pořádala ve dnech 10. a 11.června místní Krojovaná chasa Lažánky z.s. na slavnost Nejsvětější Trojice, které je náš kostel zasvěcen. V sobotu se konalo zvaní krojovaných po vesnici a večer tradiční hodová krojovaná zábava s lidovými tanci a Hanáckou besedou v místní tělocvičně. V neděli pak následovala hodová mše svatá a odpoledne průvod krojovaných ke stárkám zakončený opět hodovou zábavou za místní tělocvičnou. K poslechu a tanci vyhrávala dechová hudba Šardičanka. Fotogalerie zde. 

V neděli  4.června se Lažánecké mažoretky vydaly nabrat zkušenosti  na další  soutěž mažoretek, tentokrát do Brna, kde se  ve sportovní hale na ul. Kounicova konala  mezinárodní soutěž O brněnskou dračici Drakulku.  Poměřit svoje schopnosti  ve velké konkurenci  se vypravila všechna  čtyři družstva Lažáneckých mažoretek. Tam naše nejmladší mažoretky v konkurenci  sedmi družstev vybojovaly krásné třetí místo a bronzové medaile. I ostatní družstva  našich mažoretek  předvedla svá vystoupení na výbornou a v bohaté konkurenci vzorně reprezentovala naši obec.  Obsadila shodně pátá místa  ve svých kategoriích, za která obdržela upomínkové medaile s emblémem brněnského dráčka.  Fotogalerie zde. 

Lažánecké mažoretky v Telči dne 28.května reprezentovaly naši obec,dvě družstva  Lažáneckých mažoretek  navštívila město Telč, kde se zúčastnila  mažoretkové soutěže O střevíček z pohádkové Telče . V soutěži  miniformací obsadily naše mažoretky  třetí místa v kategorii juniorek i seniorek. Odměnou jim za byly  bronzové medaile, perníkový střevíček z pohádkové Telče a řada drobností  od pořadatelů. 

Zájezd do Bojnice a do Trenčína pořádal 25.května místní svaz seniorů a to nejen pro své členy ale i pro ostatní občany.Přálo velmi pěkné počasí . Fotogalerie zde.

Lažánecké mažoretky v Tišnově: v sobotu 20.května se naše nejmladší mažoretky zúčastnily  V Tišnově akce pořádané společností LIMADRO s.r.o. u příležitosti  Dne dětí.  V odpoledni  plném soutěží pro děti  předvedla děvčata malým i velkým divákům    svoje dvě vystoupení, za která sklidila velký potlesk . Fotogalerie zde.  

Vítání občánků narozených v roce 2016 se konalo v neděli 14.května v zasedací místnosti OÚ. Do života naší obce byly slavnostně starostou obce přivítány tyto děti: Kvasnicová Karolína, Popelka Radomír, Klíma Martin a Uhrová Eliška. V kratičkém programu vystoupili žáci naší školy s pásmem písniček a básní ke dni maminek. Hudební doprovod zajišťoval p. I. Jebáček s dcerou Hedvikou. Fotogalerie zde. 

Žehnání nového kříže v Plechotíně se konalo v neděli 14. května. V Lažánkách v lesní lokalitě zvané Plechotín byl obnoven dřevěný kříž, který zde dle záznamů ze starých historických ale i současných turistických map stával a někteří občané jej na tomto místě ještě pamatují. Kříž je postavený se souhlasem vlastníka pozemku Lesy města Brna a tak, jako všechny ostatní sakrální památky v katastru Lažánky a Holasice, je majetkem Obce Lažánky.  Na obnovení kříže se podíleli místní farníci, kteří jej do Plechotína  donesli a vztyčili na Velký pátek tohoto roku 2017. Kříž je vyrobený z dubové spárky cinkované o výšce 4,5m a rozpětí 2m a průměru 12x17cm. Poděkování patří Lesům města Brna a Zeměměřickému a katastrálnímu úřadu, kteří dali patřičná povolení k obnovení kříže na tomto místě, dále pak panu T. Ondrouchovi (hajnému) za pomoc s úpravou lesního porostu, panu faráři THLic. M. Hlávkovi za požehnání kříže, zastupitelům Obce Lažánky za schválení financování nákladů a v neposlední řadě i všem místním farníkům za "obyčejnou" lidskou ochotu a pomoc.  Nově obnovený kříž v této lokalitě snad bude všem našim spoluobčanům sloužit jako místo vyhledávané k příjemným vycházkám a k posezení.  Fotogalerie zde. 

TJ Lažánky na závodech v Brněv sobotu 13 května se 8 dětí z atletického oddílu TJ Lažánky pod vedením Lucky Sovové, Honzy Sovy a Ondry Uhra zúčastnilo lehkoatletických závodů v Brně, kde velice úspěšně reprezentovali naši obec. Výsledkem jsou 3 zlaté a 2 stříbrné medaile v různých věkových kategoriích. Všem moc blahopřejeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.  Fotogelerie zde.   

Úprava zeleně před budovou MŠ se konala v jarních měsících tohoto roku. V pátek 31. března v rámci dopoledního vyučování přišli žáci 1. a 2. ročníku vyplet záhony před mateřskou školou. Vybaveni pracovními rukavicemi a motyčkami se nadšeně pustili do díla. Po práci se k žákům základní školy přidaly děti z mateřské školy. Čas společně strávený bohatě využili na stavění z písku, fotbálek, hry a popovídání a 4. dubna, se konala brigáda rodičů na vyplení a porytí záhonů před budovou MŠ. Přišlo 12 rodičů, kteří vybaveni rýči, za tři hodiny zbavili od veškerého plevele celý prostor a položili černou netkanou textilii na záhony. Mateřská škola v Lažánkách děkuje všem zúčastněným za pomoc a dále všem dárcům květin, keřů a jarních cibulek, kterých se nám sešlo opravdu mnoho. Fotogalerie zde.   

Velikonoční turnaj ve stolním tenise se konal 22.dubna v místní tělocvičně. Pořádal jej odd. stolního tenisu a výsledky najdete ve Fotogalerii zde. 

Pálení čarodějnice pořádala 30.dubna u myslivecké chaty na Horce Myslivecká společnost Lažánky. Fotogalerie zde. 

Tělovýchovnou akademii pořádala v neděli 23.dubna TJ Lažánky za veliké účasti cvičenců i diváků. Fotogalerie zde. 

Putování za velikonočním zajíčkem pořádala v neděli 16.dubna Tělovýchovná jednota Lažánky z.s. na myslivecké chatě na Horce. I přes pravé aprílové počasí se akce těšila hojné účasti, návštěvníci si po procházce lesem plným pohádkových postav a zvířátek odnesli dárek od zajíčka a měli možnost se občerstvit v připraveném šenku. K ochutnání byly mazance, jidáše, jedny z prvních špekáčků na ohni a nechybělo ani tradiční pletení pomlázek. Fotogalerie zde. 

Obnovení kříže v Plechotíně: na Velký pátek 14.dubna byla místními farníky uspořádána velkopáteční křížová cesta z Padělek do Plechotína, při níž byl donesen nový dubový kříž do lesa v Plechotíně, kde byl vztyčen na místě, na kterém původně dle historických map stával kříž ( je to v nejvyšší místo Plechotína u trigonometrického bodu). Slavnostní požehnání nového kříže bylo 15.května 2017. Fotogalerie zde.  

Exhumace německého vojáka: 6.dubna byly  odbornými pracovníky Lidového spolku péče o německé válečné hroby z Kasselu (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) provedeny výkopové práce na hrobě č. 115 a byla provedena exhumace německého vojáka, který zde byl pohřben 20.4.1945. Nalezené ostatky německého vojáka byly převezeny do nového evidovaného válečného hrobu na německém vojenském hřbitově v Brně.

Jarní posezení s výroční schůzí pořádal 16.března pro své členy místní svaz důchodců v restauraci u Oratorů. K poslechu a společnému zpěvu vyhrával pan Antonín Chronc z Tišnova.  Fotogalerie zde. 

Zájezd do Rakouska do lyžařského centra Stuhleck pořádala v sobotu 4. března Krojovaná chasa Lažánky z.s. Přes větrné počasí se zájezd velmi vydařil, přálo krásné slunečné počasí a výborné sněhové podmínky pro sjezd. Fotogalerie zde.  

Ostatky se v naší obci konaly 25. února. Pořádané byly oddílem TJ SPV Lažánky a tradičně byly zahájeny průvodem masek a zvaním po obci. Večer se konala ostatková zábava s pochováváním basy, kterému předcházela letos 3 ostatková vystoupení. K tanci a poslechu hrála skupina Hobby Music z Hradčan. Fotogalerie zde. 

Plesová sezona v tomto roce se v naší obci vyznačovala 3 plesy. Hned 7.ledna se konal sportovní ples, 20.ledna zase myslivecký ples a tečkou za plesovou sezonou byl ples hasičský, který se konal 11.února. Plesy se konaly v místní tělocvičně, na sportovním a mysliveckém v předprogramu vystupovaly místní mažoretky. Bohatou tombolou oplývaly všechny plesy a k tanci a poslechu vyhrávala u sportovců dechová kapela Jiřího Helána, u myslivců kapela NOTA BENE a u hasičů místní J.NAND - manželé Jebáčkovi. Fotogalerie z hasič. plesu zde. 

Tříkrálová sbírka v naší obci se konala v neděli 15.ledna 2017 v odpoledních hodinách a po obci od domu k domu s pokladničkami chodili koledníci - skauti z Charity Tišnov. Celkem bylo v naší obci vybráno 18 325,-Kč. Všem občanům děkujeme.  

Zpravodaje a informační letáky za rok 2017 vydané Obcí Lažánky našim občanům najdete zde. 

 

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky