logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (17.07.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

Tipy kam na výlet

 

Tipy na výlet:

Údolí Bílého potoka
www.regionbilypotok.cz 

Přírodní park Údolí Bílého potoka se nachází asi 30 km od Brna na severozápadním okraji okresu Brno – venkov, v Jihomoravském kraji, na ploše asi 3 500 ha. 1. ledna 1978 bylo území vyhlášené v jako oblast klidu; přírodním parkem je od roku 1992. Jde o asi 15 km dlouhé zalesněné, místy i skalnaté údolí, které protíná mírně zvlněnou náhorní plošinu. Území je mírně až středně zvlněné, značně lesnaté. Výška území se pohybuje okolo 300 – 500 m n. m. Nejvyšším bodem je vrch Kamenný (533,2 m. n. m.), severozápadně od Svatoslavi. Nejníže položené místo (240 m n. m.) leží při hladině Bílého potoka v katastrálním území Lažánky. V údolí se zachovaly vodní mlýny: Javůrecký, Maršovský a Lažánský.

 

Mezi vyhlášená a nejbližší místa od naší obce patří

- Hálův mlýn – dnes rekreační středisko

Hálův mlýn 

- osada Šmelcovna – známá „vítáním jara“ (foto zde).  

Šmelcovna 

Pro turisty jak Údolím Bílého potoka (ze stránek http://www.regionbilypotok.cz/):

- z Veverské Bítýšky na Šmelcovnu popis trasy a mapka zde.  

- tzv. Velký okruh - popis trasy a mapa zde  

- z Velké Bíteše do Veverské Bítýšky - popis trasy a mapa zde. 

 

 

  

Údolí Lažánecko - Heroltického krasu

údolí Maršovského a Pejškovského potoka:

 

Západně od Lažánek vede "asfaltová" cesta, která se ubírá mezi poli a lesem a vede do údolí Maršovského potoka k

- Zelenému mostu (foto zde), kde se setkávají cesty od Maršova a Lažánek s cestou vedoucí podél údolí Maršovského potoka směrem ke Svratce.

 

Zelený most 

 

Na jižním břehu Maršovského potoka, kousek od Zeleného mostu se nachází

- drobná jeskyně. Jde patrně o jeden z útvarů Lažánecko-Heroltického krasu.

  U Zeleného mostu - jeskyně      

 

Od Zeleného mostu se turisté mohou vydat dvěma směry dál. Jižní směr Maršovský žleb vede lesní cestou přes Pejškov až do Tišnova, severní směr cesty se ubírá podél „lažanského pralesu“ – přírodní rezervace Slunná k řece Svratce  a dovede turisty nejen do vyhlášené rekreační oblasti Šárky a do Vev. Bítýšky, ale opačným směrem přes Heroltice též do Tišnova. Zde turisté mohou navštívit velmi pěkná místa.

Směrem jižně od Zeleného mostu po cestě k Maršovu vede

- lesní cesta U Fořtovy studánky (foto zde), která vede údolím Maršovského potoka až na Pravkovou. U této lesní cesty se nachází Fořtova studánka, podle které byla tato lesní cesta pojmenována.

 

Cesta U Fořtovy studánky 

 

Po této lesní cestě dojdete cca po 500m k nově zbudované

- retenční nádrži Spirálka (foto zde) zbudované na Maršovském potoce ( k.ú. Maršova a Braníškova). Projekt realizovaly Lesy města Brna v roce 2015. Jedná se o průtočnou vodní nádrž v údolnici Maršovského potoka o délce cca 50 m, která má výraznou měrou přispět ke zvýšení biologické i estetické hodnoty krajiny. 

 

Retenční nádrž Spirálka 

 

O kousekk dál se po této lesní cestě dostanete k již zmiňované

- Fořtově studánce (foto zde), Tato studánka má sloužit kolemjdoucím turistům k osvěžení. Je chráněna dřevěnou stříškou a kamennou obezdívkou. Nechybí lavička k příjemnému odpočinku ve stínu stromů. 

Fořtova studánka

 

Půjdete-li dál, dostanete se na křižovatku lesních cest na tzv.

- Pravkovou (foto zde), odkud podle směrovníku dojdete či dojedete na kole do několika vzdálených obcí či míst: Maršova, Šmelcovnu, Zastávku, Pejškovský potok, Šárku, Tišnova, Veverské Bítýšky, Jinačovic nebo zpět do Lažánek. Nachází se zde i informační tabule. 

  Pravková

 

Pokud budete po jedné z těchto lesních cest pokračovat dál východně po lesní cestě "Mokř" (foto zde), můžete dojít na malé rozcestí a když se vydáte dále rovně, dojdete do

- pralesu Slunná (foto zde). Je to chráněná přírodní rezervace, je tvořena jedinečným bukovým porostem pralesovitého charakteru, přecházejícím do stádia rozpadu, s mohutnými starými buky, přesahující výšku 40 metrů. Jedná se o velmi staré porosty s cenným příkladem vývojových stádií přírodního lesa.

 

Prales Slunná 

 

Severně z tohoto rozcestí dojdete k

- retenční nádrži Pod Šedovou loukou (foto zde). Projekt realizovaly Lesy města Brna v roce 2014 a byl spolufinancován Evropskou unií. Retenční nádrž Pod Šedovou loukou se nachází v k.ú. Lažánky na pravostranném přítoku Pejškovského potoka. Cílem byla akumulace vody v krajině, zpomalení odtoku povrchové vody z povodí, vytvoření ekologicky stabilního prvku, který zvýšil biodiverzitu celé lokality. V rámci realizace této akce byly provedeny práce v zátopě, zemní hráz a výpustné zařízení. 

 

Retenční nádrž Pod Šedovou loukou 

 

Cestou dál se dostanete na lesní asfaltovou cestu, která západně vede do Pejškova. Východně vás tato cesta dovede k 

- Studánce U Sovy (foto zdeje ve správě Lesů města Brna – Lesní správa Deblín. Nachází se při lesní asfaltové cestě z Pejškova do Heroltic a je oblíbenou trasou pro cyklisty i pěší. Studánka je kamenná stavba, kde soška sovy ve výklenku hlídá pramen svedený ze tří svahových pramenišť. V tomto malebném místě je pro žíznivé návštěvníky umístěno posezení a naučná informační tabule .

Studánka u Sovy 

 

Dál po této cestě dojdete k rozcestí, kde uvidíte torzo

- Čertovy hrázi (foto zde),která byla postavena r. 1802 a nachází se mezi Lažánkami a Herolticemi na nedalekém Pejškovském potoce  v tzv. Lažánecko-Heroltickém krasu. Je připomínkou historie plavení dřeva po Svratce do Brna za napoleonských válek. U Čertovy hráze zbudovaly Lesy města Brna altán,který slouží turistům k odpočinku.

 

      Čertova hráz Altán u Čertovy hráze 

 

Z tohoto rozcestí se můžete dát směrem na sever do Heroltic nebo na Šárku a jižně zpět k Zelenému mostu do Lažánek.  

Pokud budete tedy pokračovat jižním směrem po proudu Maršovského potoka  po lesní cestě zančené jako Lažánecko - Heroltický žleb dojdete k 

- Hubertově Boží muce (foto zde), která byla postavena v roce 2011 Lesy města Brna,a.s. a posvěcena 9.října 2011. Nachází se v lokalitě Maršovského potoka v těsné blízkosti myslivecké chaty U Javora (za Zeleným mostem směrem Heroltice).

Hubertova Boží muka 

 

Cestou jižně dál dojdete a uvidíte

- tůňky Pod Slunnou (foto zde),které byly obnoveny v návaznosti na retenční nádrž Slunná a vytvářejí tak další prvek pro optimalizaci vodního režimu v této lokalitě. Toto místo se nachází ve velkém srážkovém stínu. Z tohoto důvodu se Lesy města Brna a.s. cíleně snaží zlepšit vodní poměry v krajině, a to zejména zadržováním vody na tomto území. 

Tůňky Pod Slunnou 

 

Pokude budete pokračovat tímto údolím dál jižně, dojdete k dvěma

- retenčním nádržím Slunná a Horní Slunná (foto zde), se nacházejí na vodním toku Maršovský potok v lokalitě u "Zeleného mostu". Nádrž Slunnou vybudovaly Lesy města Brna v roce 2012  a nádrž Horní Slunnou roku 2014. Jsou zaměřeny na akumulaci a retenci vody v krajině, vytvoření stabilního ekologického a estetického prvku s pozitivním vlivem na přírodní prostředí. Nádrže jsou přírodního charakteru, jsou průtočné a skládají se z tůní. 

 

Retenční nádrž Slunná  

 

Pokud dojdete až k těmto nádržím, jste opět na počátku naší cesty od Zeleného mostu a shlédli jste tak krajinu údolí Maršovského i Pejškovského potoka.  

 

 

 

  Okolí obce:

poskytuje další spoustu možností na pěší vycházky či krátké cyklovýlety:

K nejbližším navštěvovaným místům v okolí obce patří zalesněný kopec Horka situovaný jihovýchodně od Lažánek, kde z jižního pohledu se na mýtině Horky krčí myslivecká chata působící dojmem „perníkové chaloupky“. Zde se konají různé zábavně společenské akce organizované místními spolky. Polní cestou směrem na východ se dostanete do tzv. Kouta, kde můžete vidět stádo oveček. Krásně prozradí fotodokumentace zdeDál polní cesta postupně přechází na lesní cestu a pěšinu a stáčí se směrem na sever, pak na západ a obtáčí celý kopec Horku a vrátí vás lesní pěšinou až k potoku Hranečníku a vyvede Vás luční cestičkou mezi poli zpět až ke křížku na Kašpárku, odkud opět uvidíte kopec Horku s mysliveckou chatou. 

Fotogalerie - kopec Horka     Fotogalerie Horka (z jižní strany)

Tento zalesněný kopec Horku od obce Lažánky odděluje 

- přírodní potok Hranečník, který pramení přímo ve středu  návsi, dále protéká údolím mezi Horkou a zahrady rodinných domů, pak se severně od obce v prudkých svazích Kosové stáčí na západ a vtéká v Údolí Bílého potoka do říčky Bítýšky. Zde se skýtají krásné roční pohledy nejen na vesnici ale i zahrady pod Horkou. Vhodné pro pěší turistiku. Krajinu pod Horkou podél Hranečníku ukazuje fotodokumentace zde.

Fotogalerie pod Horkou (Palouček na Horce)     Fotogalerie - pod Horkou (Žlíbek)

Mezi další navštěvované krajinné objekty západně od obce patří fotbalové hřiště v Chrástkách, kde od roku 2006 probíhá generální rekonstrukce zastavěného sportovního areálu (fotogalerie zde). Podél cesty se skýtají krásné malebné pohledy na krajinu a přírodu kolem.

 

Foto - Lesní cesta v Chrástkách k hřišti.     Fotogalerie - Fotbalové hřiště a kabiny v Chrástkách

 

Poblíž se nachází funkční kamenolom (fotogalerie zde) a dva vytěžené, lesem dobře maskované a dnes již malebně zarostlé lomy pověstného lažáneckého vápence. Více prozradí fotodokumentace zde. U rozcestí (odbočka ke hřišti) možno spatřit torzo staré vápenné pece, připomínající věhlas starodávného vápenického řemesla zaniklého zde počátkem 2. poloviny minulého století (fotogalerie zde). 

 

Fotogalerie kamenolomu    Fotogalerie vápenných pecí (Torzo staré vápenné pece v Chrástkách) 

    

V katastrálním území obce roste vyhlášený památný strom "Jeřáb břek" který se nachází opodál staré vápenné pece v Chrástkách na plošině mezi opuštěnými lomy. Je nižšího vzrůstu kolem 15 - 16 m. Koruna stromu je hustě větvená, široká 16,5 m a vysoká cca 14 m, obvod kmenu ve výšce 130 cm od země je 230 cm. (Z důvodu zastínění okolními náletovými dřevinami je koruna mírně nepravidelná). Jedná se o dlouhodobě perspektivní exemplář ve stádiu ranné dospělosti, jehož zdravotní stav je velmi dobrý a stáří stromu se odhaduje 180 – 200 let.Tento typický strom vápencového podloží a spraší patří k jedněm nejmohutnějším břeků na Moravě a byl počátkem roku 2008 Městským úřadem Tišnov, odbor životního prostředí, vyhlášen za památný strom pod názvem „Jeřáb břek u staré vápenky“. Břeky rostou pomalu a milují vápencové podlaží a jsou nejkrásnější na podzim, kdy se oblečou do sytě žlutooranžové barvy. (Fotogalerie zde.) 

 

Fotogalerie - Jeřáb břek - památný strom    Fotogalerie Jeřáb břek (Koruna břeku)  

Obec je známa po okolí také kaolínovým jezírkem, i když katastrálně již spadá do obce Maršov. Nachází se 1km  západně od Lažánek za Šachtami v polích v malebném háječku, kde se původně těžíval kaolín. Jezírko je dodnes využíváno ke koupání - pouze však na vlastní nebezpečí. Kaolínové svahy jezírka jsou porostlé břízami a dodávají jezírku přímo pohádkový nádech. Voda jezírka skrývá též nesčetné množství vodních chráněných živočichů. Dnes má jezírko hloubku okolo 10m a je vyhledávaným místem turistů a rybářů. Z jeho historie: Kaolinové jezírko sloužilo k těžbě kaolinu.V roce 1908 bylo asi 8 metrů pod povrchem objeveno bohaté ložisko kaolinu ( používá se např. k výrobě porcelánu ). Doprava vytěženého kaolinu k dalšímu zpracování byla ale problematická, a tak byla roku 1911 vybudována železniční trať z Veverské Bitýšky do Kuřimi a z kaolinových dolů do Veverské Bitýšky lanová dráha. V Bitýšce byla plavírna, kde se kaolin zpracovával a dráhou se surovina vozila dále.fotogalerie zde.) 

Fotogalerie - Kaolínové jezírko     Fotogalerie - Kaolínové jezírko 

Mezi další zajímavá místa patří i osada Holasice, přes kterou vedou stezky směřující do Vev. Bítýšky a přes osadu Kopajny a Heroltice do Tišnova. Holasice se nacházejí 1 km východně od Lažánek obklopené z jihovýchodní části smíšenými lesy.  Velmi krásná krajina. Vhodné jak pro pěší tak i pro cykloturistiku. Fotogalerie osady zde. 

Fotogalerie - osada Holasice   Fotogalerie osada Holasice (Včelín uprostřed osady Holasice)

K dalším aktuálním tipům na výlet zajisté patří výlet lodí po Brněnské přehradě. Nabízíme vám odkaz na aktuální lodní řád zde. Mezi velmi zajímavé a velmi navštěvované místo při cestě lodí patří i návštěva hradu Veveří, bližší informace najdete na stránkách Vevří zde. Dalším velmi aktuálně navštěvovaným místem při výletu lodí je i Brněnská ZOO, podrobněji se dozvíte o zoologické zde.

 

Mapa hradu Veveří

 

Více prozradí fotodokumentace krajiny v okolí naší obce zde ...

 

 

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky