logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (19.07.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

Naše historie 1950 - 1974

ROK 1950: 

V roce 1950 přikročeno konečně ke stavbě nového hasičského domu - stavba dokončena v roce 1953. (Starý hasičský dům - hasičské skladiště se nacházelo za domem č.p. 2 a 3, které bylo v roce 1932 opraveno).V kronice se píše:  Pro stavbu bylo vybráno místo za domem č.8 - parcela č.85. Hasičský sbor pustil se do práce s malými finančními prostředky, práce se konala svépomocí zdarma, proto byly postaveny pouze hlavní zdi a budovu nebylo možno dáti ani pod střechu. Teprve v roce 1951 byla po překonání všech potíží stavba hasičské zbrojnice dána pod střechu.

Na postupné rekonstrukci školy se pokračovalo i v roce 1950, kdy bylo do všech místností základní  a mateřské školy zavedeno elektrické osvětlení.

V témže roce byla na zdejší škole založena pionýrská organizace Českoslov.svazu mládeže, přihlášeno bylo 14 žákyň 5. ročníku a vedoucím byla 15. letá žákyně stř.školy Marta Pokorná č.p. 44.

 

ROK 1952:

 

V roce 1952 proběhla oprava místní silnice. V kronice se doslova píše: Místní národní výbor zažádal v r. 1951 okresní národní výbor, aby byla přes vesnici vybudována  bezprašná silnice. V zimních měsících navezli zemědělci přes vesnici až na konec katastru s obcí Maršovem štěrk. Dobrovolnou brigádou byly pak Hromádky hrubého štěrku rozklepány. Oprava silnice byla na jaře provedena, ovšem ne tak, jak si všichni přáli-pro nedostatek asfaltu silnice byla vyštěrkována a uválena. V roce 1955 proběhla další úprava této silnice, včetně jejího rozorání a úpravou novými stroji. Asfaltování se však i v tomto roce občané nedočkali.

 

Oprava silnice 

Oprava silnice 
 

Rekonstrukční práce na budově školy pokračovaly a v roce 1952 v době letních prázdnin,  kdy došlo k zavedení do všech tříd a bytu základní školy vodovodu. Voda se čerpala ze studny u školní zahrádky.

 

Pohled na starou školu
 

Dále v roce 1952 došlo k bourání a postupnému rozebírání tzv. Orátorové vápenky na Kosové (byla postavena v roce 1894 a v roce 1902 prodána Josefu a Valentinu Žaloudkovi, v roce 1938 se v ní pálilo vápno naposledy). Materiál - kámen byl Jos. Žaloudkem použit na stavbu domu. V témže roce došlo i k bourání Orátorovy cihelny, ve které se od roku 1938 cihly nepálily.

 

V roce 1952 bylo založeno v naší obci JZD - jednotné zemědělské družstvo. Bylo započato s adaptací kravína pro JZD ve stodole v domě č.p. 27,ktrerá byla dokončena v roce 1953. Na č.p. 14 byla zbudována konírna a malý vepřín. 

 

ROK 1954:

 

V roce 1954 byla opravena zdejší fara - vyměněna okna, provedena venkovní omítka a pořízena nová vrata (vjezd na dvůr).

 

Fara
 

V témže roce 1954 byla provedena oprava staré prodejny Jednoty, dům č.p. 93. Prodejná místnost byla zvětšena a pořízeny dvě velké výkladní skříně - zde se prodávaly výhradně potraviny a nápoje. V druhé prodejně na č.p. 13 - Jednota se prodávalo průmyslové zboží. (původně se v obou prodejnách střídalo jak prodávání potravin, tak i průmyslového zboží).

 

V roce 1954 bylo vytaženo obrněné vozidlo z Kaolínového dolu ( Kaolínový důl patří do katastru Maršova a proto odkazujeme na podrobný popis i fotogalerii obce  Maršova ).

 

Vytažení obr. vozidla z dolu 1954

ROK 1955: 

V roce 1955 došlo k úpravě  parku u hřbitova. Park byl oplocen, oset travou a osázen květinami. Druhá část před hřbitovem byla upravena až v roce 1960. 

V létech 1955 a 1956 byly vyměněny staré dřevěné pumpy a nahrazeny novými železnými.

Pohled ze 40.let na kterém je zachycena dřevěná pumpa 

K roku 1955 se v kronice píše: započalo se a v témže roce i dokončila stavba drůbežárny pro 250 slepic nosnic na Kosové. V únoru roku 1956 bylo do nové drůbežárny přestěhováno 227 slepic a 7 kohoutů ze staré drůbežárny, která byla za domem č.p. 14 - zde zůstala odchovna kuřat (350 kusů), která byla v roce 1958 rozšířena.

 Pohled na Slepičarnu na Kosové z 60.let

Dále byla v roce 1955 zahájena stavba za Ouvary ve dvoře JZD družstevního vepřína pro 200 kusů.Během tohoto roku se stavbu nepodařilo dokončit a pod střechu byla dána jen část budovy. V červenci  roku 1956 se stavba dokončila a do nového vepřína byl přestěhován dobytek ze starého vepřína. (Část vepřů byla umístěna na č.p. 27, kde byl ustájen i hovězí dobytek, další vepřový dobytek byl v adaptovaném chlévě na domě č.p. 14).

Vepřín a kravín v objektu JZD na Ouvarech (pohled ze 60. let)
 

ROK 1956:

 

V roce 1956 byla opravena podlaha v budově mateřské školky (boční budova ZŚ) a zároveň došlo k odizolování zdí lepenkou a asfaltem a k výměně tří oken (směr k faře) za dvě velká okna. Přízemní budova byla celá opravena i z venku, olíčením a natřením dveří a oken.

Stará budova MŠ z roku 1960

K roku 1956 stojí za zmínku i přestěhování obecní knihovny do kanceláře MNV budova č.p. 14 a knihovna měla 1 350 svazků.

 

ROK 1958:

V roce 1958 byla přistavěna další budova - drůbežárna na Kosové pro dalších 250 nosnic. Fotodokumentace zde.

drůbežárna  

Současně byla dokončena nová stavba kravína na Ouvarech ve dvoru JZD pro 100 dojnic a pokračovalo se ve stavbě nové kůlny. Na starém kravíně č.p. 27 byl ustájen pouze mladý hovězí dobytek.

K drobnějším zmínkám k roku 1958 stojí pro zajímavost uvést např. byla na návsi u rybníka místním JZD postavena tzv. váha, na které se vážily vlečky s nákladem. Váha byla zabudována v zemi a k ní přistavěn přístřešek Podle fotodokumentace, byl přístřešek v roce cca 1970 zbudován zcela nový viz fotodokumentace zde).  

 

stavby

V témže roce 1958 došlo k výměně oken na budově MNV č.p. 14, což změnilo této budově významně vzhled.


Budova MNV po výměně oken 1958

Dále v roce 1958 došlo k další opravě na budově školy. Vnitřní zadní okna ve třídách byla zazděna. Ostatní okna vyměněna a natřena, štít byl oplechován a pořízeny nové okapové roury., budova byla omítnuta brízolitem a dostala tak zcela nový vzhled.

ROK 1959: 

V roce 1959 se pokračovalo na dalších opravách školy, byly zbourány dřevěné záchodky a postaveny nové splachovací jak v budově ZŠ tak i v budově MŠ včetně umyvárny. Na dvoře byly postaveny nové dřevníky, kůlna  a opravena prádelna. Byla provedena částečná kanalizace.                               

K roku 1959 se uvádí v kronice: v Holasicích byly adaptovány 2 stodoly na č.p. 1 a v nich zřízena drůbežárna pro 500 slepic, v domě č.p. 5 byla odchovna mladého dobytka.

 

V témže roce  1959 se k Lažánkám píše: byla opravena i prodejna Jednoty - potravin č.p. 93 na samoobsluhu.

Dále se k roku 1959 uvádí:  hasičskému zboru byl pořízen nový požární vůz značky TATRA 805 (za 100 000,-Kč).

V prosinci roku 1959 skončilo úřadování státní spořitelny na místní faře. Spořitelna byla přestěhována na poštovní úřad, budova č.p. 14.

 

Pohled z roku 1959 z Brány zachycuje dřevěné dvorky.

 

1959  

 

Z roku 1959 pochází nejen první písemná zmínka, ale i malá fotodokumentace pořádání tzv. "Babských hodů". V obecní kronice se doslova píše: Mladé i starší (staré) ženy v krojích  již dopoledne jely na ověnčených vozech pozvat na hody občany z Maršova, Braníškova a Deblína. Odpoledne se pak sešly ve skupinkách v některých domech ve vesnici a hudba pro ně přišla. Bylo veselo v celé vesnici. Po průvodu vesnicí pak v sadě pod ?májí? předvedlo 50 žen v krojích různé tance. Na ?babské hody? se přišli podívat nejen občané z Lažánek, ale také z okolních vesnic. Fotodokumentace zde.

 

Babské hody  1959
 

 

ROK 1960:

 

V roce 1960 proběhla úprava parku - placu u Vodových. Byly vykáceny třešně a byly zde vysázeny lípy a v horní části parku byl vybudován betonový kruhový parket. V témže roce byla upravena zahrádka před budovou školy - MŠ, byly odstraněny starodávné široké cihlové pilíře  a dřevěný plot. Místo něj byl zřízen nový železný. Dále zahrada (zbudovaná zde v roce 1947) sloužící dětem z MŠ vedle domu č.p. 8 byla oplocena drátěným plotem a v zahradě byly vybudovány nové houpačky a pískoviště.

 

             MŠ - široké cihlové pilíře a dřevěný plot          

 

V červenci 1960 proběhly čistící práce na návsi v rybníčku, který byl zcela zanešený blátem. I když se rybníčekpodařilo vyčistit, přesto se v něm voda neudržela a vysychala.

 

náves cca 1960 

 

Začátkem července 1960 započaly práce na veřejné kanalizaci na Nové ulici a v roce 1961 se v kanalizaci pokračovalo. V roce 1962 se v květnu započalo s výstavou kanalizace v Bráně a v srpnu se pokračovalo od pomníku padlých směrem ke hřbitovu. V roce 1963 se dokončovala konalizace směrem na Padělky a ulicí kolem hasičky. Více prozradí již fotodokumentace kanalizačních prací z let 1961-63 zde.

                          

K roku 1960 se v kronice dále uvádí: v domě č.p. 19 (bývalá kovárna) byly  na návsi zřízeny kanceláře JZD. Dům byl opraven včetně nové střechy, oken, dveří a podlahy. Dále JZD adaptovalo konírnu na č.p.56 a ve středisku na Ouvarech se započalo se stavěním nové poradny prasnic a silážní jámy. Jejich stavba byla dokončena v roce 1961 a započalo se se stavbou dílen a garáží pro řemeslníky.

 

ROK 1961:

 

K 1. březnu 1961 podle sčítání lidu měla obec Lažánky a Holasice: 398 mužů a 412 žen, t.j.  810 obyvatel, Lažánky měly 182 domovních čísel a holasice 19 domovních čísel včetně chat. 

 

Z roku 1961 je v kronice zaznamenáno vyvrácení jedné z nejstarších lip u rybníka na návsi. Lípu vyvrátil silný vítr, padla na vlečku a žací stroj JZD, nikoho však nezranila. 

ROK 1962: 

V roce 1962 se pracovalo na úpravě silnice do Holasic a tyto práce byly dokončeny až v roce 1963.

V říjnu 1962 byla asfaltována prašná silnice od Vev. Bítýšky k Maršovu:.......k opravě a asfaltování silnice použili pracovníci strojů. Práce těchto strojů budila velkou pozornost nejen mládeže, ale i všech dospělých občanů.

V roce 1962 se ve středisku JZD pracovalo na výstavbě garáží, dílen, teletníku a nové mostní váhy - práce na váze a teletníku byly dokončeny v roce 1963.

V roce 1962 byly v provozu obě 2 vápenky, které byly součástí podniku "Výroba stavebních hmot okresu Brno-venkov" a o vápno z Lažánek byl velký zájem. Dále zde byla 1 prodejna potravin (Jednota) - samoobsluha, 1 prodejna průmyslového zboží (Juříček),1 prodejna masa (Hynek) a 2 hostince ( Orator a Zvřel-Hynek).

 Průmyslová prodejna Juříček

Hostinec u Hynka 

15. července 1962 - 81. výročí založení požárního sboru v Lažánkách (založen v roce 1881), fotografie z oslav. 

Oslava 81. výročí založení hasičského sboru 1962 

V roce 1962 Mateřskou školu navštěvovalo 25 dětí, Základní školu v Lažánkách  1.- 4. tířdu 65 žáků a 5.-9. třídu ve Veverské Bítýšce 68 žáků z Lažánek.

Třída žáků  

ROK 1963: 

V roce 1963 se započalo se stavbou nové zasedací síně MNV na č.p. 14.  V roce 1964 byla stavba zasedací místnosti dokončena.

Babské hody z roku 1963: .... fotodokumentace zde.  ....pěkný byl průvod 68 krojovaných žen vesnicí za pěkného a slunného počasí do obecního sadu, kde ženy předvedly národní tance.

Babaské hody 1963 

17. listopdu 1963 uspořádal sbor pro obč. záležitosti vítání občánků narozených v roce 1963: fotodokumentace zde.  

Vítání občánků 1963 

ROK 1964: 

V roce 1964 byla upravena Nová ulice, byly položeny nové obrubníky a vyštěrkována silnice, obrubníky byly položeny také v Bráně.

V témže roce 1964 byla provedena oprava všech veřejných studní. U školy byla pořízena nová železná pumpa.

30. srpna 1964 byly místními požárníky uspořádány dožínky.....Chlapci a děvčata předvedli v krojích národní tance a poděkovali všem, kteří se přičinili o zdar žňových prací. Krojované hody - dožínky 60. léta: fotodokumentace zde.

Dožínky 1964

V roce 1964 byla z místního rybníčku na návsi vybudována protipožární betonová nádrž: ...V srpnu bylo vyvezeno asi 200 m3 bahna ze starého rybníka na návsi pod lipami. Dno rybníka bylo vyrovnáno, vyštětováno a zabetonováno.....Hrubá stavba  nádrže byla v r. 1964 dokončena. Akce se prováděla brigádnicky - svépomocí. V roce 1965 byla nádrž napojena na přívod vody od domu č.p. 57 Jana Sovy a 8. srpna 1965 byla nádrž napuštěna vovou z kaolínového jezírka. Okolo nádrže byl vybudován železný plot. Výstavba kašny - nádrže na návsi z roku 1964: fotodokumentace zde.

Nádrž na návsi 1964

V listopadu a prosinci 1964 byl sbourán dům č.p. 40 pod pohostinstvím u Oratorů - tzv. domeček U Maďarů, dále stáje - chlívy a i část dvoru u pohostinství U Oratorů č.p. 41.

V roce 194 byl dostaven na středisku JZD teletník a postavena nová budova pro čističku obilí, kde byl umístěn i šrotovník. 

ROK 1965: 

1.února 1965 byla v naší obci založena základní organizace čsl. ovocnářů a zahrádkářů, která měla 59 členů.

1. května 1965 se prvomájového průvodu zúčastnilo 323 občanů:...Májový průvod prošel za zvuků pochodů vesnicí až ke hřbitovu. Odtud autobusy odvezly účastníky na manifestaci do Vev. Bítýšky.  Fotodokumentace z roku 1963 zde. 

V srpnu 1965 byl před školou upraven chodník - snížen a kamenná zídka byla odstraněna. Byl vybudován chodník nový betonový a nové schody do přízemní budovy, podél celého chodníku bylo instalováno kovové zábradlí. Do obou tříd byly pořízeny nové stoly a židličky.

I v roce 1965 se nadále pokračovalo s výstavbou střediska JZD, byla postavena ocelová kůlna na stroje, rozestavěna zůstala kůlna na pícniny a celé středisko bylo oploceno a byla pořízena hlavní výjezdová brána s nápisem JZD Lažánky. 

JZD 1962

ROK 1966: 

V roce 1966 byly u nově zbudované vodní nádrže na návsi odstraněny 3 poslední velmi staré lípy: ... kácení  těchto líp provedli 10.ledna 1966 místní občané motorovou pilou a práci řídil lesní hajný Josef Kašpar z polesí Lažánky. Na jaře byla provedena úprava okolí vodní nádrže, byly zde vysazeny keře růží a květiny, byl proveden nátěr plotu.

Dále v roce 1966 byla v celém katastru obce hlavní silnice opět pokryta asfaltem, též i od hřbitova k JZD a v Bráně a v ulici u požární zbrojnice byly položeny obrubníky.

V ulici Za humny (dnes ulice u školky) byla vybudována kanalizace a v témže roce 1966 byl na konci zahrad v této ulici Za humny zbourána stará kamenná zídka a nahrazena drátěným plotem.

Zídka Za humny

V květnu a červnu 1966 byla opravena pošta v domě č.14. Poštovní úřad byl rozšířen o 1 místnost, dále byla výměna okna a kancelář vybavena novým nábytkem a zařízením.

31. prosince 1966 byla výroba vápna ve vápence  p. Sovy č.57 ( v Chrástkách) zastavena pro nedostatek jakostního vápence a 1.1.1967 převzal lom u této vápenky Okrsní národní výbor Brno-venkov, správa silnic pro výrobu kamene a štěrku.

Vápenka Sovy č. 57
 
V roce 1966 byla ve středisku JZD postavena kolna na stroje, sklad  materiálu u dílen a část ocelové kůlny na krmiva a steliva a započato bylo s bramborárnou,která byla dokončena v roce 1967  

ROK 1967: 

Od 1. ledna 1967 se pálilo vápno pouze už v jedné vápence a to v šachtové bývalé svépomocné družstevní, kde bylo zaměstnáno 20 dělníků. Vápenka byla začleněna do podniku Maloměřické cementárny. 

Družstevní vápenka

V dubnu 1967 se započalo s výstavbou dětské poradny, která se doposud nacházela ve dvou místnostech domu č.15.  Poradna byla přemístěna do dvou místností domu č. 14 hned vedle pošty - vchod ze dvora, ale brigádnickými pracemi se tato rekonstrukce podařila dokončit až v roce 1968.

Vítání občánků v roce 1967 zachycuje  fotodokumentace zde.

V tomto roce 1967 byla provedena kanalizace od domu č.35 podél hl. silnice až pod hostinec U Oratorů po dům č. 56.

Kanalizace 1967

15. května 1967 upravili poslanci MNV a členové komisí zdarma položení obrubníků na návsi  před MNV. Upravili také místa pro zastávky autobusů. Fotogalerie zde.

Obrubníky na návsi 1967

V červenci 1967 byla provedena oprava vybudované nádrže na návsi. Nádrž propouštěla vodu, její betonové stěny a dno bylo natřeno černou hmotou - opravu provedla Vodohospodářská služba Brno. Nádrž byla 2. a 3. srpna naplněna 20 velkými cisternami vody z Tišnova. 

ROK 1968: 

V dubnu a květnu r. 1968  byla opravena fasáda budovy MNV a upraveno prostranství na návsi, byly zřízeny chodbíky u domů č. 14,15,16, byl upraven terén u autobusové zastávky.

V roce 1968 byla postavena terasa u pohostinství Jednoty u Oratorů. Fotogalerie zde.

Výstavba terasy U Oratorů 1968

1. července 1968 byla zahájena generální oprava kostela.V kronice se píše: do podzimu byla opravena střecha tak, že byla pokryta měděným plechem. Báň na kostele byla prostřelena a dříve tam uložené dokumenty do značné míry zničeny.Zároveň zedníci znovu celou věž omítli trvanlivou omítkou.Na stavbu dohlížel p. Emil Blecha č. 84. Do báně byly vloženy nové zápisy, které sepsali p. František Zavřel č.33 a P. Alois Fiala farář. Fotodokumentace zde.

Omítky kostela 1968
 
ROK 1969
V roce 1969 bylo po obci zřízeno výbojkové osvětlení.
 
V tomto roce 1969 se započalo s úpravou Nové ulice, hliněný a kamenný povrch byl vybagrován a v roce 1970 se zde občané dočkali vyasfaltovaného povrchu silnice.
 
1969 - Slavnost Božího Těla -  fotodokumentace zde.  
 
Slavnost Božího Těla 1969 
 
ROK 1970 
 
16. července 1970 byly zahájeny práce s výběrem staveniště pro stavbu drtírny štěrku, vybráno bylo místo dosavadní "svépomocné vápenky" - dnešní kamenolom.
 
V tomto roce 1970 byla konečně vyasfaltována Nová ulice a také ulice k Padělkům a za hospodou  U Oratorů dostaly obrubníky a nový vzhled. Fotodokumentace zde.
 
1972 
 
1.prosince 1970 se konalo sčítání lidu. Naše obec měla 741 obyvatel z toho 358 mužů a 383 žen. Počet domů byl 193.

Ostatky v naší obci 70.léta fotodokumentace zde.

Ostatky 1970 

Krojované hody 70. léta fotodokumentace zde. 
 
Krojované hody 1970 
 
ROK 1971
 
V dubnu 1971 byl schválen prodej Hálova mlýna Družstvu Invalidů v Brně. Dosavadní majitel mlýny p. Jaroslav Hála se odstěhoval do Lažánek na č.p. 106.
 
V roce 1971 byly provedeny tyto úpravy na obci:
- u hřbitova bylo vykáceno 5 kaštanů pro větší přehlednost křižovatky
- také byla provedena úprava kolem vodní nádrže
- a u předzahrádky u základní školy byl odstraněn starý železný plot....Fotodokumentace zde.
Odstranění plotu u ZŠ 1971 
- dále byl přemístěn  pomník padlých vojáků z 1.světové války cca o 5m blíže k domu č.p. 13.
 
31. prosince 1971 vyhasl poslední plamen ve "Svépomocné družstevní" vápenné peci v Zadních Horkách. 
 
Pravděpodobně Hasičský den k 90. výročí založení spolku...Fotogalerie zde.   
Hasičský den 1971 
 
ROK 1972
 
V roce 1972 byla v Zadních Horkách u staré svépomocné vápenky zbudována  moderní drtírna kamene, která byla ještě v roce 1972 dána do provozu. Zaměstnáni zde byli původní někteří vápeníci,kteří byli přeškoleni na bagristy a odborníky v obsluze "moderního" stroje. Fotodokumentace z roku 1972 zde.
 
Kamenolom 1972 
 
V roce 1972 byly zahájeny práce na adaptaci nové tělocvičny.
   
ROK 1973 
 
V roce 1973 byla zbudována kanalizace a silnice do Dílů a za Humna k Ouvarům. Fotodokumentace zde.  
 
Kanalizace 1973 
 
Dále v tomto roce 1973 proběhla i výstavba komunikace na Holasice fotodokumentace zde.  
 
Silnice Holasice 1973 

Během roku 1973 bylo provedeno rozšíření - prodloužení hřbitovaFotodokumentace zde.

Prodloužení hřbitova 1973 

ROK 1974
 
V létech 1974 - 75 pokračovaly další práce na výstavbě tělocvičny  o cvičební ploše 164m2 a 16. 1. 1976 byla tělocvična předána TJ Sokol do užívání. Fotodokumentace zde. 
Výstavba tělocvičny 1974-1976 

Další historický život, události a budování v naší obci v letech 1975-1999 najdete zde.

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky