logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (20.05.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

O naší obci LAŽÁNKY-podrobněji

Obec má dnes přes 690 obyvatel a 220 domů. Svou zastavěnou částí  zachovává původní tvar  intravilánu Lažánek. Novou výstavbou se obec rozrůstá západně směrem k bývalému objektu JZD (nyní ZEAS), severně ke kamenolomu a východně na Kosové podél hlavní státní silnice k Veverské Bítýšce; zde na počátku 21.století vznikla celá nová zástavba rodinných domů (fotogalerie zde).

Letecký pohled na Lažánky 

Obec během minulého století, a především v průběhu posledních let, dostala  nový moderní vzhled; většina rodinných domů je po rekonstrukci a v obci jsou vybudovány dva parky  a spolu s další udržovanou zelení tak celá vesnice působí velmi pěkným dojmem (fotogalerie zde).

 

Na návsi

Návsi dominuje kostel Nejsvětější Trojice ze 14.století s farní budovou z 18.století (fotogalerie zde).jednopatrová základní škola - základy položeny r.1786 (fotogalerie zde) spojená se školní družinou a Lažánecká = Orátorova hospoda (fasádu zdobí pamětní deska zasloužilému občanovi) a s letní předzahrádkou. Tento dnes již historický objekt patřil starousedlíkům rodu Orátorů již v 17.století; nyní zde probíhají stavební úpravy (fotogalerie zde).

Budoba ZŠ a v pozadí kostel Nejsvětější Trojice   

Náves pěkně dokresluje místní kašna - požární nádrž, kolem níž je vybudován park k příjemnému trávení volného času dětí (fotogalerie zde).

 Kašna na návsi

V centru návsi proti zděné čekárně autobusové zastávky, opatřené informačními vývěskami, se nachází budova obecního úřadu s poštou a tělocvičnou (fotogalerie zde) a také památník obětem I. světové války. 

Náves s budovou OÚ  

Zadní dvorní trakt tělocvičny sousedí s oploceným areálem mateřské školy z roku 1985 s účelně a esteticky vyřešenou parkovou zelení s odpočinkovými prvky pro děti (fotogalerie zde). V přízemí v zadní části budovy MŠ byla původní uhelna v roce 2015 přebudována na prostory sloužící místní obecní knihovně (fotogalerie 
zde.)

MŠ Lažánky   

Za uzavřeným farským dvorem, čelně orientovány do navazující vedlejší ulice, stojí hasičská zbrojnice (fotogalerie zde) a prodejna obchodního řetězce Brněnka (tato původně nezajímavá stavba Jednoty byla současným vlastníkem zrekonstruována nástavbou a sedlovou střechou do velmi pěkné podoby, fotogalerie zde.).

Prodejna potravin a smíšeného zboží 

V severovýchodní části obce podél hlavní silnice k Veverské Bítýšce se nachází hotel Vyhlídka, který byl v 90. letech minulého století postaven na místě původního hostince U Zavřelů (U Hynka). Původně se hotel jmenoval Turistická základna, později Kaolinka a nakonec přejmenován na Vyhlídka. Dnes hotel není v provozu.   (fotogalerie zde).

Hotel Vyhlídka  

Opodál, za kaštanovou alejí, se nachází místní hřbitov (z roku 1899) s velmi pěkně udržovanou zelení a navazujícím bezpečným parkovištěm, vydlážděným zámkovou dlažbou (fotogalerie zde).

           

Hřbitov v kaštanovém zátiší

Západním směrem od hřbitova byl na konci minulého století (1994-5) zbudován park - dětské hřiště s veselými dřevěnými plastikami (hist.foto zde). Po letitém užívání  byly tyto ojedinělé plastiky  na podzim roku 2009 nahrazeny novými hracími prvky a sestavami z agátového dřeva. (současné fotogalerie zde).   

 Dětské hřiště - park 2009

Nová výstavba rodinných domů tímto západním směrem, ať již cestou ke kamenolomu, či ke kaolínovému jezírku, pěkně dokresluje panoramatický pohled od sousední obce Maršova.

 
 Nová zástavba ze západního směru

Také výstavba rodinných domů východním směrem podél státní silnice směrem od Veverské Bítýšky dodává obci nový značně moderní a mladistvý vzhled.

 Nová zástavba na Kosové

Nejbližšímu okolí obce dominuje zalesněný kopec Horka situovaný jihovýchodně od Lažánek, kde z jižního pohledu se na mýtině Horky krčí myslivecká chata působící dojmem „perníkové chaloupky“. Zde se konají různé zábavně společenské akce organizované místními spolky (fotogalerie zde).

 Horka

K dalším krajinným objektům patří fotbalové hřiště v Chrástkách, kde od roku 2006 probíhá generální rekonstrukce zastavěného sportovního areálu (fotogalerie zde).

 

Kabiny sportovců v Chrástkách 

 

Poblíž se nachází funkční kamenolom - etážový lom, kde se dodnes těží vápenec.(fotogalerie kamenolomu zde). A opodál se nachází tři vytěžené vápencové jámové lomy, dnes již lesem dobře maskované a malebně zarostlé (fotogalerie starých vápencových lomů zde.)

 

 

Starý lom

 

U rozcestí (odbočka ke hřišti) možno spatřit torzo staré vápenné pece, připomínající věhlas starodávného vápenického řemesla zaniklého zde počátkem 2. poloviny minulého století (fotogalerie zde) 

 
 Torzo staré vápenky v Chrástkách

 

Obec je známa po okolí také kaolínovým jezírkem, i když katastrálně již spadá do obce Maršov. Nachází se1km  západně od Lažánek za Šachtami v polích v malebném háječku, kde se původně těžíval kaolín. (fotogalerie zde.)

Kaolínové jezírko  

Lažánky v současné době patří k obcím, které žijí společenským, kulturním a sportovním životem.
Během roku se zde pořádají pravidelně 3 společenské plesy, myslivecká leč (fotogalerie z plesů zde) a tradičně se zde dodržují Ostatky včetně průvodu masek po vesnici i s večerní ostatkovou zábavou (fotogalerie zde).
  

 Ostatky na vesnici

V obci se koná také velká spousta akcí pro děti pořádané MŠ (fotogalerie zde), ZŠ (fotogalerie zde), tělovýchovnou jednotou a místními dobrovolnými spolky (fotogalerie zde) a místní farností (fotogalerie zde). 

 
 Dětský sportovní den SPV Lažánky

Velmi vyhlášené jsou např. i „Babské“ krojované hody, které zde mají dlouholetou tradici (fotogalerie zde).Na tuto velmi pěknou a veselou tradici navazují i klasické krojované hody (fotogalerie zde) 

 Babské krojovanéhody 2006

 

Konec roku je známý v obci i několika mikulášskými  (fotogalerie zde) a vánočními (fotogalerie zde) besídkami. Poslední roky vánoční svátky velmi příjemně obohatí muzikálovými vystoupeními děti z Farního společenství  dětí a mládeže Sluníčko ( fotogalerie zde) . 

Muzikál Sirotci o Betlémské noci - Sluníčko

Ve sportu se obec může představit oddílem kopané, stolního tenisu, aerobiku, kde tyto složky dosahují skvělých výsledků. K nim patří i přímo reprezentující oddíl mažoretek, který vystupuje nejen na společenských plesích, ale i na ostatních  kulturních a sportovních akcích po celém Jihomoravském kraji. Jednou ročně místní tělovýchovná jednota  SPV pořádá sportovní akademii, kde je možné shlédnout vystoupení a výsledky celoročního cvičení i ostatních složek. ( fotogalerie zde.)

Mažoretky 2007  V obci je i několik sdružení či spolků, mezi které patří:

Svaz důchodců Lažánky...fotogalerie zde. 
Český svaz včelařů Lažánky...o spolku více  zde. 
Myslivecká společnost Lažánky...
o spolku více zde. 
Dobrovolný sbor hasičů Lažánky...
o spolku více zde.
Krojovaná chasa Lažánky z.s....fotogalerie 
zde.
Ochotnická scéna Lažánky...fotogalerie 
zde.
TJ Lažánky z.s....
o spolku více  zde.
TJ Lažánky z.s., oddíl stolního tenisu...o spolku více.zde.
Český červený kříž Lažánky - činnost ukončena.
Dále v obci při farnosti Lažánky Farní společenství dětí a mládeže SLUNÍČKO-činnost ukončena....fotogalerie zde. 

 Farní společ.dětí a mládeže Sluníčko

 

Obec je plynofikována, má vodovod, dešťovou kanalizaci a novou rozvodnou síť telefonu a je zbudována nová kanalizace a čistička odpadních vod.

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky