logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (17.07.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

2003

...prosíme občany o další fotodokumentaci z roku 2003

Betlémská hvězda - vánoční příběh nastudovalo farní společenství dětí Sluníčko a o vánočních svátcích na sv.Štěpána 26.12. v odpoledních hodinách vystoupilo s tímto vánočním programem v našem kosteíčku. V programu vystoupil i pěvecký sbor ZŠ z Lažánek a Vev. Bítýšky pod vedením I. Hrbáčkové s vánočními koledami. Více zajisté prozradí fotodokumentace zde. 

Mrazík - vánoční divadelní představení uspořádalo 19.12. náhodné dobrovolné sdružení místních ochotníků pod vedením ředitele naší školy J. Ševčíka a nastudovalo známou ruskou pohádku Mrazík. Po kratičké vánoční besídce, na které vystoupili žáci místní ZŠ následovalo představení nastudované pohádky Mrazík, která sklidila veliký úspěch. Více zajisté prozradí bohatá fotodokumentace zde.

Mikulášskou besídku pro děti pořádala farnost Lažánky 6. prosince. Besídka byla zahájena soutěžemi na místní faře, kde děti nasbíraly na stanovištích spoustu sladkostí. Poté na děti v kostele čekal Biskup Mikuláš s andělem, který donesl tu slíbenou a tolik očekávanou nadílku sladkostí. Více prozradí fotodokumentace zde.

Adventní posezení pořádala 28. listopadu pro rodiče a žáky místní ZŠ Lažánky. V programu vystoupily děti s velmi pěkně nastudovaným pásmem písniček a básniček. V závěru besídky proběhla malá  dílnička nejen pro děti, ale i pro rodiče, kdy si mohli vytvořit adventní věneček. Pro rodiče zde bylo ještě jedno malé překvapení v podobě  ochutnávky medoviny - byla výborná. Více zajisté prozradí menší fotodokumentace zde.

Oprava střechy kostela. V měsíci září se započalo s opravou střechy našeho kostela. V první etapě se započalo s opravou střechy od západu. Na tuto opravu se sbírali věřící během roku na nedělních sbírkách a také ve sbírce po naší vesnici, kdy od našich občanů se vybralo přes 70 tis. Kč. Postupnou rekonstrukci střechy kostela najdete ve fotodokumentaci zde.

Svaté hody - slavnost Nejsvětěší Trojice: 14. června uspořádala naše farnost farní odpoledne - posezení na dvoře místní fary. Vrata fary byla otevřena a zváni ke stolům byli všichni kolem jdoucí. K poslechu vyhrával pan Chrasta a ke zpěvu  místního kostelního sboru se připojili všichni ostatní. A protože přálo počasí, hodové odpoledne se doopravdy vydařilo. Fotodokumentace zde.

Prázdniny s mažoretkami na Šárce. Oddíl mažoretek pro zahájení a ukončení své úspěšné sezony v roce 2002/2003 strávil společných pár dnů o víkendu 23. května na chatě na Šárce. Fotodokumentace z jejich prvních začátků mažoretkování je zde.

První svaté přijímání se konalo 29. června v našem kostelíčku a přistoupily k němu tyto děti: Veronika Petrášová, Lucie Dvořáková, Lenka Šrámková, Terezka Chalupová, Jitka Kourková a Terezka Přikrylová. Během roku je připravoval náš pan farář ThLic. Marek Hlávka. Více zajisté prozradí fotogalerie zde

Besídka - Cestou do EU: uspořádala na závěr školního roku 19. června místní ZŠ a žáci na ní vystoupili s velmi pěkným programem, který nás vítal na cestě do EU. Více prozradí fotodokumentace zde.

Tělovýchovná akademie se konala 4. května a vystoupili na ni naši cvičenci s připravenými skladbami a sestavami na různých nářadích. Akademie se zúčastnilo nejen mnoho cvičenců, ale i mnoho diváků. Fotografie zde.

Velikonoční svátky se slavily tohoto roku 19.-23. dubna a v našem kostele je zachycuje malá fotodokumentace zde.

Ostatky v naší obci se konaly 2. února a zúčastnilo se jich přes 70 masek při pochůzce vesnicí. Veliká účast byla i na večerní ostatkové zábavě, která se konala v hospodě u Oratorů. Nechybělo zde tradiční pochovávání basy a k večrnímu reji masek se přidala i koza, která byla na ostatkovou zábavu v půlnočních hodinách maskami dotažena. Fotogalerie zde.

Tříkrálová sbírka se v naší vesnici konala hned první neděli v novém roce 5.ledna a zajišťovala ji farnost Lažánky. Výtěžek této sbírky putoval na hospic do Rajhradu. Fotografie zde

Zpravodaje a informační letáky za rok 2003 vydané Obcí Lažánky našim občanům najdete zde.   

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky