logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky

Tělocvična - TJ Lažánky:
Kontaktní adresa:

Mašek jiří

Lažánky 14, 664 71 Lažánky
tel.č. +420 725 432 986
IČO: 00530557
 
Stanovy TJ Lažánky...zde.
Jednací řád Valné hromady...zde.
Volební řád....zde.
 
Cvičební rozvrh ....... zde.
Fotogalerii tělocvičny najdete zde.
Fotogalerii oddílů a složek najdete zde.

 Budova Tělocvičny 2007

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (17.07.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

Naše historie 1990 - 1999

...prosíme občany o další fotodokumentaci z těchto let 1990-1999

ROK 1990  

24. listopadu 1990 se konaly v naší obci Volby do obecního zastupitelstva v Lažánkách. Zastupitelstvo bylo 15 členné. 7. prosince 1990 se konala volba starosty a radních obce. Starostou obce byl zvolen p. František Zetka z č.p. 13 a zástupce starosty Jan Zavřel z č.p. 57. Jako 1.radní p. Vojtěch Sova č.p. 157, 2. radní Valntin dvořák č.p. 60, 3. radní JanSova č.p. 121.

V roce 1990 byla provedena v našem kostele oprava stropu kaple P. Marie 

V kronice se u roků 1990-1993 uvádí: ...Škola je nejen dobře udržovaná, ale dokonce byla zbudována kotelna pro ústřední topení, byla provedena oprava štítu, obnovena střecha, okapové roury a žlaby, zbudována nová brána do dvora, strženy staré nepoužívané komíny, provedena nová fasáda, vymalování kabinetu, opraveno zábradlí a položena nová podlahová kritina. 

V letech 1990-1997 proběhlo budování skupinového vodovodu pro obce Lažánky, Maršov a Braníškov. 23. listopadu 1990 byla provedena kolaudace jímání zářezu na Šmelcovně a tím byl potvrzen zdroj vody pro budování skupinového vodovodu. V roce 1990 byly zajištěny předprojektové práce a v roce 1991 byl zadán projekt. V roce 1992 byl proveden  výběr investora a zpracován projekt  IMOS, vodohospodářské stavby Brno. Byl nakoupen materiál a zahájeny  přípravné práce. V roce 1993 byly vybudovány přívodní řády L a B až do vodojemu a část výtlačného řádu, byl položen trubní materiál k okraji obce a byly provedeny tlakové zkoušky.Práce výstavby na vodovodu pokračovaly až do roku 1995 a 30. listopadu 1995 byl poslední úsek  stavby dodavatelem IMOS  Brno předán.  Od 29. února 1996 po dobu jednoho roku probíhal zkušební provoz a práce na přípojkách. Dne 18. prosince 1997 byl vodovod předán do trvalého provozu. Fotogalerie zde.

1990-96

V letech 1990-1993 se podařilo zlikvidovat dosavadní divoké skládky v okolí obce a to Pod Padělky, Kosová, Úvoz a Rybníčky. V provozu zůstala en jediná skládka v Býkové zmoli u Holasic. Běžný domovní odpad z poplenic byl odvážen každý  druhý týden do spalovny - Technické služby Tišnov.

Býkova zmola 1991 

ROK 1991

K 1.lednu 1991 došlo k odloučení Maršova a Braníškova od střediskové obce Lažánky a z každé obce vznikl obecní úřad vedený obecní radou a obecním zastupitelstvem v čele se starostou.

V roce 1991 se obecní rada seznamovala s problematikou řízení obce v nových politických i ekonomických podmínkách, přebírala agendu po integrovaném NV a vyřazovala veškerou dokumentaci pro  obce Maršov a Braníškov. Musela zpracovat množství nových zákonů a opatření a ve formě vyhlášek s nimi seznámit veřejnost. 

V roce 1991 byla ve dvoře obecního úřadu zřízena samostatná kancelář České spořitelny

11. června 1991 zemřela paní Anna Bočková, která byla hospodyní na faře 50 roků. Velmi pečlivě se starala o výzdobu oltářů v kostele a o úklid kostela. Byla pochována v rodinném hrobě v Pozořicích. Zemřela ve věku 80 let. Fara tím pádem zůstala neobydlená. Fotogalerie zde.  

Anna Bočková

Kácení topolů u kostela v roce 1991 fotodokumentace zde. 

 1992

V témže roce 1991 byla provedena generální oprava střešní krytiny kostela.

Zpravodaje a informační letáky za rok 1991 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde.  

ROK 1992 

V roce 1992 vznikla adaptací domu č.p. 19 nová prodejna potravin a průmyslového zboží, kterou provozovala pí. Helena Přikrylová.

V roce 1992 byly odstraněny z návsi před obecním úřadem staré vývěsné skříňky. 

V témže roce 1992 otevřel p. František Zetka ve svém domě č.p. 13 v přízemí "prodejnu" levného textilu, která ale neprosperovala a proto byla v roce 1993 zrušena.

náves 1992 

V roce 1992 byl z farnosti odvolán farář P. Karel Volejníček, který byl jmenován děkanem v Dubňanech a na jeho místo nastoupil P. Zdeněk Chylík.

8. listopadu 1992 byly odstraněny zbytky rozštíplé lípy u křížku na rozcestí ke kamenolomu. Tato lípa byla v evidenci chráněných stromů a vlivem velkého větru se rozštípla. 

Zpravodaje a informační letáky za rok 1992 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde. 

ROK 1993

V roce 1993  byl v kostele pořízen nový obětní stůl, upraven prostor před oltářem a pořízen nový koberec v kněžišti a v lodi kostela

Rok 1993 - 1995

V roce 1993 se započalo s rekonstrukcí či výstavbou zcela nového dětského hřiště u Vodových nebo - li tzv. malého placu. Postupně bylo vykáceno 6 topolů a 6 ořešáků, které byly nahrazovány kvalitní výsadbou dlouhověkých dřevin. Prostor byl velkými kameny rozčleněn na  dva samostatné celky. Horní část s betonovým kruhem byla určena pro děti či případné zábavy. Dolní větší část  hřiště  byla určena k míčovým hrám. Během roku  1994 byla dosazována další zeleň a v létě zde byly instalovány dřevěné plastiky. Zbývající  finální úpravy proběhly v roce 1995.  Fotodokumentace zde. 

dětské hřiště 

Zpravodaje a informační letáky za rok 1993 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde.  

ROK 1994

18.a19. listopadu 1994 se konaly komunální volby do zastupitelstva obce a zvoleni byli: starosta František Zetka č.p. 13, členové obecní rady: Jan Zavřel č.p. 57, Valentin Dvořák č.p. 60, Vojtěch Mašek č.p. 80 a Jan Vít č.p. 189 a 10 členné zastupitelstvo: B. Dvořák č. 241, T. Sedlák č.36, L. Jebáček H.č. 7, V. Sova č. 157, E. Zavřelová č. 107, L. Burian č. 200, J.Brychta č. 149, ing. R. Králík č. 146, J. Montág č. 115, P. David č. 9. 

Na jaře roku 1994 bylo v lokalitě Padělky - Dolina vykáceno několik suchých třešní a vysázeno 56 jeřábů. 

Dále byla provedena oprava fasády na škole (fotodokumentace zde.), hasičce (Fotodokumentace zde)a OÚ. V budově školy byla dále natřena okna, na OÚ bylo provedeno malování, tapetování a výměna podlahových krytin. Na budovy byl umístěn nový znak obce, který byl schválenv roce 1993.

1994 ZŠ fasáda 1994

Okolí kašny prošlo úpravou, staré oplocení bylo rozebráno, byla vybetonovaná nová obruba s novým oplocením. 

V obci bylo zavedeno stravování z vývařovny z MŠ pro starší občany s roznáškou obědů až do domů. 

Hotel Kaolinka, který ubytovával jugoslávské běžence, byl po jejich odchodu na přechodnou dobu uzavřen pro nutné pravy.

Prodejna potravin (majitel Vl.Kameník) byla za provozu rozšířena o část skladů a z prodejny masa a části prodejny potravin byla zřízena restaurace. 

V roce 1994 pokračovaly práce na budování vodovodu: jímání - Hálův mlýn, zhotovení objektů čerpací stanice, armaturní komora, vodojem na jímání vody 150m3, vodojem Maršov, dokončení přívodního řádu do Braníškova, vodovodní řád do Lažánek 3000m, vodojem Lažánky. 

Kulturní život: byla pořádány 3 plesy a to myslivecký, lidovecký a první podnikatelský,který byl určený pouze pozvaným hostům      a program byl obohacen o striptýz. Dále se konaly tradičně ostatky, dětský maškarní karneval, posezení k MDŽ, plálení čarodějnice, babské hody, mikulášská besídka pořádaná lidovou stranou, kde vystupovaly děti MŠ a žáci ZŠ.

7. října 1994 se dožila v plné duševní svěžesti 100let paní Hedvika Hálová, na jejíž počest byla uspořádána Obcí Lažánky malá  oslava s programem žáků a kapelou p. Dvořáka. Oslavu natáčela televize.

Zpravodaje a informační letáky za rok 1994 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde.   

ROK 1995

V roce 1995 se konaly 3 plesy: myslivecký a podnikatelský na hotelu Kaolinka a hasičský spolu s ostatkami a dětským maškarním karnevalem v Lažánecké hospodě U Oratorů. O Velikonocích tradiční velikonoční turnaj ve stolním tenise a 30. dubna se konala tělovýchovná akademie.

11. června 1995 se konaly na slavnost Nejsvětější Trojice mladé krojované hody se yvanímpo vesnici, s večerní sobotní zábavou v tělocvičně a v neděli s programem na terase Lažánecké hospody U Oratorů  Fotogalerie zde.

 mladé krojované hody

V prosinci 1995 pořádala Obec Lažánky a KDU ČSL Lažánky mikulášskou besídku v Lažánecké hospodě,kde vystoupili děti z MŠ a žáci ZŠ Lažánky. Fotogalerie zde.

Mikulášská besídka 1995 

V říjnu 1995 proběhla oprava požární nádrže, která byla první opravou od jejího zbudování. Nádrž byla vypuštěna, provedena izolace a celková její oprava Fotodokumentace zde. 

1995 oprava kašny  

V roce 1995 byl kotelně ZŚ vymněněn kotel na koks za nový kotel na dřevo. Dále byla z dotace Okresního shromáždění opravena kulturní památka - ohradní zeď kostela Nejsvětější Trojice. V květnu byl instalován na návsi před budovou OÚ a pošty telefonní automat od firmy Telecom.   

Zpravodaje a informační letáky za rok 1995 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde.    

ROK 1996 

V roce 1996 byly uspořádány poze 2 plesy: myslivecký a hasičský. 20. února byly pořádány ostatky a dětský maškarní karneval v hotelu Kaolinka.  

V roce 1996 byla provedena oprava ohradní zdi kostela, koruna zdi byla opatřena stříškou z keramických tašek bobrovek oboustranných. Stará omítka zdi byla odstraněna, včetně vyčištění spár do hloubky 15-20mm. Nanesena byla sanační prodyšná omítka dostatečně hydrofobizovaná ve hmotě a pevná. 

V druhé polovině roku byl firmou Telecom položen do zěmě po celé obci telefonní kabel  s přípojky do jednotlivých domů a během velmi krátkého času byly všechny úpravy po výkopech uvedeny do původního stavu.  

5. července 1996 se v naší farnosti Lažánky vystřídal otec P. Milan Těžký s kaplanem Pavlem  Opatřilem

9. a 10. září se konaly babské hody. Fotogalerie zde.

babské hody  

Na podzim roku 1996 v rámci obnovy vesnice byla provedena komplexní úprava okolí hřbitova: zbudováno nové vkusné osvětlení před hřbitovem, zřízení parkoviště a vydláždění přístupové cesty a přilehlého chodníku zámkovou dlažbou.

V podziních měsícíh roku 1996 byla  vymněněna část sloupů elektrického vedení a byl položen kabel el.vedení od Perkových k mateřské školce, trafostanice u hřbitova tzv. Zděná byla zrekonstruována a vybavena střešní nástvabou. V obci byly vymněněny rozhlasové tlampače a místní rozhlas byl vybaven novou rozhlasovou ústřednou.    

Ze spolkové činnosti obce uvádíme:

ČČK měl 154 členů, Svaz chovatelů drobného zvířectva měl 14 členů (založen roku 1964), Svaz zahrádkářů měl 35 členů, Svaz včelařů měl 24 členů, SDH měl 37 členů, Myslivecká společnost  měl a 20 členů. K místním spolkům přibylo i Farní společenství dětí Sluníčko,které bylo založeno 28.10.1995    


5. prosince 1996 byla pořádána Mikulášská besídkaFotogalerie zde.

Mikulášská besídka 

Dále 25. prosince byla místnímu myslivci pořádána U Oratorů  zábava poslední leč a 26. prosince v místním kostele farní společenství Sluníčko vystoupilo s vánočním programem písniček, koled a krátkého divadla.

O vánočních svátcích 1996 byl v našem kostele instalován nově vyrobený lýkový betlém, který na požádání místních farníků vyrobila z lýka paní Marcela Petrášová. Tento ručně vyrobený betlém vužil původní konstrukce betlému a paírové postavičky z vystřihovánek na špejlích byly nahrazeny lýkovými postavičkami. Na betlémě bylo do roku 2009 postupně pracováno do konečné podoby, kdy instalované domečky betlému byly i nasvíceny. Betlém nakonec v roce 2012 byl vyřazen a nahrazen novým. Vyřazený lýkový betlém (pod názvem "lidový betlém" dnes slouží k případným vánočním výstavám v okolí ( Předklášteří, Pyšel, Letohrádek Brno)

1996  2009

Zpravodaje a informační letáky za rok 1996 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde.   

ROK 1997

V roce 1997 se uskutečnily 2 plesy. myslivecký a podnikatelský, v únoru ostatky s večerním posezením při harmonice v Lažánecké hospodě u Oratorů a dětský karneval v  místní tělocvičně.

10. května 1997 navštívil naši obec 73letý bývalý válečný pilot Armando Carlino z USA, který byl koncem 2. světové války sestřelen nad Lažánkami. Letadlo se zřítilo u Tišnova a posádka, která se včetně p. Carlino zavčas zachránila seskokem, byla místními partyzány odvedena do Holasic, kde se na statku p. Sovy ukryli a ve zdraví dožlili konce války.  Fotogalerie zde.

Armando Karlino

V roce 1997 byly z dotace ve výši 225 000,-Kč dokončeny terénní úpravy na dětském hřišti, výsadba trávníků a zeleně, realizace celého oplocení, palisád a 2 lavic. Dále byly započaty práce na rekonstrukci dvorního prostoru OÚ před tělocvičnou, napojena nová vodovodní přípojka do celého objektu a instalována zámková dlažba na dvůr a před OÚ, včetně nových obrubníků (fotogalerie zde). U kašny  na návsi byla položena vymývaná dlažba.

1997 

24. a 25. května uspořádala místní organizace KDU ČSL s obcí Lažánky mladé krojované hody. V neděli Moravskou besedu za doprovodu  Podhorácké kapely  zatančila mladá krojovaná chasa na silnici u terasy Oratorovy hospody. Fotogalerie zde.

  1997 kroj.hody.

Dále v roce 1997 byla projekčně provedena úprava celé zahrady kostela. Byly vybudovány štěrkové chodníky s obrubníky, obnovena celá zeleň zahrady a jako dominanta do čela zahrady byl instalován dřevěný kříž - dar obce.  Fotodokumentace zde.

Zahrada kostela  Kříž v zahradě kostela

Na podzim roku 1997 se pokračovalo v rekonstrukčních pracích místnífary, které byly započaty kaplanem Pavlem Opatřilem, kterého  v naší farnosti vystřídal kaplan Jakub Holík. Na faře se vybudovalo sociální zařízení a rozvody vody. 

V tomto roce na podzim 1997 naši obec navštívil i předseda poslanecké sněmovny pan Milan Uhde. Při své návštěvě zavítal i za naší nejstarší občankou paní Hedviku Hálovou ( nar. 7.10.1894). Fotogalerie zde.  

  Milan Uhde 1997 OÚ Lažánky  Hedvika Hálová a Milan Uhde 1997 

5. prosince 1997 pořádala Obec a KDU ČSL v Lažánecké hospodě mikulášskou besídku. Sponzoři nadílky byli místní podnikatelé a v programu vystoupili žáci ZŠ a děti MŠ. Fotogalerie zde.

 Mikul.besídka 1997

Zpravodaje a informační letáky za rok 1997 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde.   

ROK 1998

V lednu a únoru  byl pořádán myslivecký a podnikatelský ples a tradiční ostatky a dětský maškarní karneval. Fotogalerie zde.

Karneval 1998 

Ve dnech 5. a 6. června se konaly mladé krojované hody a 19.a 20. září babské krojované hodyFotogalerie zde.

babské hody  

28. října 1998 u příležitosti 80. výročí 28. října zasadily žáci naší ZŠ na návsi u kašny lípu - strom republiky.  a u poníku padlým z 1.světové války položili věnec. Fotogalerie zde.

Strom republiky 1998  položení věnce 1998 

13. a 14. listopadu 1998 se konaly volby do obecního zastupitelstva  a byli zvoleni František Zetka, Josef Brychta, Valentin Dvořák, Jan Dvořák, Eva Zavřelová, Tomáš Sedlák, Jan Zavřel, Petr David, Miroslav Přikryl.

25. prosince vystoupily děti z farního společenství Sluníčka v místním kostele s vánočním divadlem Broučci pod vedením Martiny Burianové. Fotogalerie zde.

Broučci 1998 

Zpravodaje a informační letáky za rok 1998 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde.    

ROK 1999 

V roce 1999 byly provedeny práce na budově školy a přilehlé školní budově-knihovny a jejím okolí. Byly provedeny vnější izolace, vyměněny podlahy ve škole, obloženy šatny, vymalováno a opraveny lavice. V okolí školy a knihovny byly umístěny 2 lavičky a obložena studna. Fotogalerie zde. 

oprava okolí knihovny 1999  úprava okolí knihovny 1999 

29. a 30. května 1999 pořádala KDU-ČSL lažánky s Obecním úřadem v krojované hody. K poslechu a tanci hrála Podhorácká kapela. fotogalerie zde. 

Krojované hody 1999 

V tomto roce se pokračuje na realizaci záměru plynofikace obce a byla schválená spoluúčast občanů, kdy každý žadatel o domovní plynovou přípojku musel složit 10 000,-Kč.  

6.listopadu 1999 si obec připomněla 100.výročí založení stávajícího hřbitova. K 31.prosinci 1999 bylo na tomto hřbitově pohřbeno celkem 1552 zemřelých. 

6. prosince byla místní organizací Lidovou stranou pořádána tradiční Mikulášská besídka v restauraci U Oratorů. V programu vystoupily děti MŠ a žáci ZŚ. Fotogalerie zde

Mikulášská besídka 

Zpravodaje a informační letáky za rok 1999 vydané Obcí Lažánky místním občanům najdete zde.   ...prosíme o omluvení rozpracování dalších informací historických událostí v naší obci v letech 1997 až 1999 - průběžně se na nich pracuje a budou doplňovány. 

Další "historický" i současný život v naší obci od roku 2000 do 2017 zachycují a popisují včetně fotodokumentace naše webové stránky zde.

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky