logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme

Obec leží cca 28km západně od Brna a nachází se necelých 17km od Tišnova.

Sousedí s Veverskou Bítýškou vzdálenou 4km a 2km vzdáleným Maršovem. Skládá se ze dvou katastrálních území: Lažánky a osada Holasice.

 

Podívejte se do mapy. (okaz na jiné stránky)
Více
o nás zde.
Fotogalerie celkového pohledu na naši obec.
Fotogalerie naší současné obce.

Pohled na obec z Horky

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (12.07.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

FORMULÁŘE a úřední INFORMACE


Formuláře

 - Žádost o individuální dotaci PDF

 - Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (ISEO) PDF 

- Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. - fyzická osoba: PDF doc.

- Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.  - právnická osoba: PDF  doc.

- Podnět ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění: PDF

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení): PDF 

Ostatní formuláře (odkazy):

- Osobní doklady

-
Daně

-
Podnikání


-
Sociální podpora

- Sociální pojištění

-
Zdravotní pojištění

-
Stavební 

- Ohlášení průzkumného vrtu studny   

- Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les

 Úřední informace

Žádost o přidělení čísla popisného
zajišťuje obec Lažánky
Žadatel předloží  vyplněný formulář žádosti včetně požadovaných dokumentů uvedených v žádosti. Žádost najdete zde.¨


Přihlášení k trvalému pobytu
zajišťuje obec Lažánky 
Je třeba předložit:
 1. platný občanský průkaz
 2. doklad o vlastnictví nemovitosti, do které se chcete přihlásit na trvalý pobyt (nejlépe výpis z evidence nemovitostí, kupní smlouva zaregistrovaná na katastru, nájemní smlouva)
 3. poplatek 50,- Kč za dospělou osobu
 4. pokud máte děti, je třeba doložit rodné listy dětí
Pokud nemovitost nevlastníte, nejednoduší řešení je vzít sebou majitele nemovitosti, který vám svým podpisem dá souhlas k trvalému pobytu. Musí však doložit:
 1. platný občanský průkaz
 2. výpis evidence nemovitostí.


Hlášení adresy pro doručování:
zajišťuje obec Lažánky 
Je třeba předložit:
 1. platný občanský průkaz
 2. vyplněný formulář adresy pro doručování...


Úřední ověření listiny a podpisu
zajišťuje obec Lažánky 
Vidimace (ověření listiny) – občan předloží originál dokladu a kopii originálu.
Za každou i započatou stranu je správní poplatek 30,- Kč.
Legalizace a eLegaloizcae ( ověření podpisu)  – občan předloží dokument s podpisem a platný občanský průkaz (může být i pas).
Za každý podpis je správní poplatek 50,- Kč. 

Czech POINT
zajišťuje obec Lažánky  

 

Služby Czech POINT na OÚ v Lažánkách lze využít k získání výpisů z:
- katastru nemovitostí (KN)....1.str. 100,- Kč, další 50,- Kč
- obchodního rejstříku (OR)....1. str. 100,- Kč, další 50,- Kč
- živnostenského rejstříku (ŽR).... 1. str. 100,- Kč, další 50,-Kč
- trestního rejstříku (TR)...50,- Kč
- seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)...1. str 100,- kč, další 50,- Kč
- centrálního registru řidičů (CRŘ)...1. str. 100,-Kč, další 50,- Kč
- insolvenčního rejstříku (IR)...1. str. 100,- Kč, další 50,- Kč 
Dále je možné požádat o autorizovanou konverzi dokumentů, zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku a ostatních sluzeb Czech POINTu. 


Vydávání občanských průkazů

zajišťuje pro obec Lažánky matrika Deblín a Tišnov.

Úkoly spojené s vydáváním občanských průkazů, se ztrátou, odcizením poškozením občanských průkazů.

Vydávání občanských průkazů
1.                          5 let ve věku od 15 do 20let
2.                          10 let u občanů starších 20 let  

Platnost dosavadních občanských průkazů:
1.                          Letos ke dni 31. 12. 2007 končí občanské průkazy vydané do 31. 12. 1997 a 31. 12. 1998.
 2.                          Ke dni 31. 12. 2008 končí občanské průkazy vydané do 31. 12. 1999 – 31. 12. 2003.

Obecní úřad pověřený vedením matrik plní zejména tyto úkoly
1.                          přijímá doklady od občanů České republiky potřebné k vydání občanského průkazu  
2.                          předávají občanům nové občanské průkazy
3.                          přijímají oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanských průkazů
4.                          přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých
5.                          přijímají občanské průkazy nalezené  
6.                          přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky.  

Co je třeba k vydání občanského průkazu:
1.  Při skončené platnosti občanského průkazu
-                           dosavadní občanský průkaz 
-                           jednu fotografii
2.  Při ztrátě, odcizení nebo zničení
Ztrátu či odcizení můžete nahlásit na matrice. Bude s vámi sepsán protokol o ztrátě či odcizení a obdržíte potvrzení o občanském průkaze.
-                           rodný list
-                           jednu fotografii
-                           potvrzení o občanském průkaze
-                           poklady osvědčující skutečnosti zapsané do občanského průkazu (oddací list, doklad o rozvodu)
-                           správní poplatek 100,- Kč
3.  Vydání prvního občanského průkazu – žádost podává zákonný zástupce
-                           rodný list
-                           jednu fotografii
-                           doklad o státním občanství (buď cestovní doklad nebo osvědčení o státním občanství České republiky)
-                           potvrzení o trvalém pobytu (vydává ohlašovna OÚ) Pokud dítě nemá pas musí mu rodič vyřídit osvědčení o státním občanství - vyřizuje matrika.
Zákonný zástupce dítěte doloží: - rodný list dítěte
-                          oddací list rodičů nebo rodné listy rodičů
-                           občanský průkaz rodiče  Vydávání cestovních pasů
zajišťuje pro obec Lažánky matrika Deblín a Tišnov.

  K žádosti o cestovní pas občan potřebuje:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),

 • 600,-Kč na správní poplatek za cestovní pas pro občana staršího 15 let,

 • u dětí do 15ti let buď cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství a rodný list dítěte.
  Osvědčení o státním občanství vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje, žádost se podává na matrice MěÚ Kuřim nebo OÚ Veverská Bítýška. Je třeba doložit rodný list dítěte, oddací list rodičů nebo rodné listy obou rodičů, správní poplatek za vydání osvědčení činí 100,- Kč.
  O cestovní pas pro dítě do 15ti let žádá rodič dítěte, musí mít tedy s sebou platný občanský průkaz,

 • 100,- Kč na správní poplatek za cestovní pas pro občana ve věku 5 – 15 let,

 • 50,- Kč na správní poplatek za cestovní pas pro občana ve věku do 5 let (nelze vyhotovit e-pas, pouze cestovní pas ve zkrácené lhůtě),

 • pokud občan požádá o cestovní pas ve zkrácené lhůtě bez strojově čitelných údajů, musí i nadále vyplnit žádost, doložit dvě fotografie a doklady uvedené výše.
  Správní poplatek činí 1500,- Kč u občana staršího 15 let a 1000,- Kč u dětí od 5 do 15 let.Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky