logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (23.05.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

Dokumentace prací 2016-2020

2016 Budování cestičky pod Horkou 2016 Budování cestičky pod Horkou

Z odfrézovaného recyklátu zbylého z výstavby kanalizace byla opravena cesta z obce na Horku. A tento recyklát byl využit i pro vybudování pěšiny od ČOV přes potok Hranečník k obnovení přístupu na Horku i z této strany.

2016 Drobné rekonstrukční práce v tělocvičně 2016 Drobné rekonstrukční práce v tělocvičně

byla vymalována celá tělocvična, nářaďovna, šatny a toalety, byla vybroušena parketová podlaha a napuštěna olejem, byly vyměněny všechny vnitřní dveře v prostorách tělocvičny za nové a na stěnách upevněny lišty k výzdobě při kulturních akcích.

2017 Kácení javorů kolem kostela 2017 Kácení javorů kolem kostela

Javory, které zde byly zasazeny po vykácení letitých topolů v roce 1991, začaly svými kořeny nadzvedávat nejen kamennou dlažbu v okolí kostela, ale i narušovat kamennou ohradní zeď - kulturní památku a obvodové základy samotného kostela. Z tohoto důvodu musely být tyto krásné, vzrostlé a na podzim žlutě zbarvené javory odstraněny.

2017 Oprava - předláždění chodníku u MŠ 2017 Oprava - předláždění chodníku u MŠ

V období letních prázdnin byla provedena oprava - předláždění všech chodníků v areálu školky a položení nové dlažby s protiskluzovou úpravou u hlavního vchodu budovy MŠ.

2017 Oprava cesty pod hřbitovem 2017 Oprava cesty pod hřbitovem

K opravě byl použitý recyklát, který byl při nízkých teplotách na jaře 2017 nadrcen z asfaltových ker, které zbyly po kanalizaci.

2017 oprava cesty z Maršova k Bílému potoku 2017 oprava cesty z Maršova k Bílému potoku

proběhla v květnu a v červnu 2017 (směrem na Hálův mlýn a Šmelcovnu) v délce cca 2 km. Opravu zajišťoval Mikroregion Bílý potok. Obec Lažánky jako členi Mikroregionu jsme se finančně na opravě cesty podíleli. Náklady opravy cesty byly hrazeny Mikroregionem Bílý potok a JMK Brno.

2017 Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně 2017 Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně

Přes prázdniny 2017 byla provedena rekonstrukce osvětlení v tělocvičně. Původní stará osvětlovací tělesa již byla náročná na údržbu, nevyhovovala intenzitou osvětlení a o rekonstrukci bylo uvažováno již několik let. Do stropu bylo osazeno 18 úsporných LED svítidel zajišťujících rovnoměrné osvětlení celé plochy tělocvičny v předepsané intenzitě. Osvětlovací tělesa mají plynulou regulaci jasu a umožňují změnu intenzity osvětlení dle potřeb.

2017 rekonstrukce veřejného osvětlení 2017 rekonstrukce veřejného osvětlení

byla dokončena v listopadu a provedla ji firma E.ON. Původní osvětlení bylo nahrazeno úspornými LED svítidly. Současně s rekonstrukcí veřejného osvětlení bylo nainstalováno osvětlení uličky od dětského hřiště na Novou ulici. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zajistit napojení na rozvod veřejného osvětlení, byla použita LED svítidla se solárními panely. Akce byla bez využití dotací a stála 1 833 221,-. Kč (technické zhodnocení původního stavu 119 377,-.Kč)

2017-2018 Výstavba nových chodníků v obci 2017-2018 Výstavba nových chodníků v obci

byla zahájena až po prázdninách v září 2017. Zahájena byla u novostaveb v Dílech, kde chodníky nebyly doposud zbudovány. Současně se plánuje opravit i staré chodníky po obou stranách všech ulic naší obce. Jedná se tak o víceletou výstavbu a opravu obecních chodníků.

2018 Vrtaná studna a zavlažování fotbalového hřiště v Chrástkách 2018 Vrtaná studna a zavlažování fotbalového hřiště v Chrástkách

Travnatá plocha nevyhovovala již dnešním potřebám a proto byla z jara realizována vrtaná studna, v létě přípojka do kabin, podzemní nádrž na zavlažování hřiště, závlaha hřiště a založen nový trávník. Vše bylo realizováno obcí ve spolupráci místními firmami a řemeslníky, obrovský kus práce odvedli na brigádách fotbalisté.

2018-2019 Oprava kašny na návsi 2018-2019 Oprava kašny na návsi

Již v roce 2017 musela být vypuštěna voda kvůli havarijnímu stavu požární nádrže na návsi. Poslední opravy nádrže provedli totiž naši hasiči brigádně v roce 1995 a oprava proto byla více než nutná. První vyčištění již provedli naši sportovci a letos konečné vyčištění a vystříkání tlakovou vodou opět provedli naši hasiči. Stavební firmou byly odstraněny veškeré zvětralé a narušené vrstvy a nádrž byla opatřena pryskyřičnou stěrkou pro zajištění dlouhodobé nepropustnosti kašny.

2019 hřbitovní skládka za zdí 2019 hřbitovní skládka za zdí

V říjnu byl vyčištěn a oplocen prostor za hřbitovní zdí pro odkládání hřbitovního odpadu. Pod zídku byl umístěn velkoobjemový kontejner a současně byl ve hřbitovní zdi zbudován otvor pro snadnější vhození odpadu přímo do kontejneru. Prostor tak pod hřbitovní zdí je tak lépe udržován a neznečišťuje se okolí včetně nově vybodované polní cesty pod hřbitovem. Kontejner je svážen TS Velká Bíteš.

2019 Obecní hrob 2019 Obecní hrob

V červenci byl na místním hřbitově zbudován Obecní hrob, který je určen pro místní zesnulé občany, kteří nemají vlastní hrob. (Povinnost vyplývá z novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a vyhlášky č. 277/2017)

2019 Oprava křížků v okolí obce 2019 Oprava křížků v okolí obce

proběhla za využití dotace z JMK. Restaurování a čistící práce provedlo Kamenictví Burýšek z Nedvědic. Opraveny byly: křížek na Holasicích, na Vrškách, u kamenolomu v Předních Horkách, u Šachet, na Dolinách a u kostela.

2019 Oprava místních uliček 2019 Oprava místních uliček

Na počátku roku na základě výběrového řízení na dodavatele byla uzavřena smlouva o dílo na dokončení místních komunikací - uliček zapravených po kanalizaci asfaltovým recyklátem. V uličkách byly dobudovány obrubníky, kolem jednotlivých nemovitostí pak přídlažby s nopkovou fólií aby bylo zamezeno vlhnutí a byl položen živičný koberec. Zvláštní zřetel při spádování komunikací byl kladen na svedení dešťové vody do kanalizačních vpustí.

2019 Výsadba lípové aleje pod Ouvary 2019 Výsadba lípové aleje pod Ouvary

Na podzim byla za účasti občanů a spolků s využitím dotačního titulu Nadace partnerství vysazena alej lip a vrb Pod Ouvary podél strouhy směrem k fotbalovému hřišti.

2019-2020 Výstavba chodníků po obci 2019-2020 Výstavba chodníků po obci

Třetím rokem probíhá postupně oprava chodníků. Kompletně je dokončena Nová ulice, je hotová zhruba polovina ulice kolem mateřské školky. Práce budou pokračovat i v příštím roce 2020 a předpokládáme další prodloužení smlouvy, tak aby byly zrealizovány chodníky po celé obci.

2020 Výsadba třešňové aleje v Předních Horkách 2020 Výsadba třešňové aleje v Předních Horkách

byla vysázena za využití dotačního titulu Nadace partnerství a finanční podpory. Vysázeno zde bylo 50 třešní podél kominikace od lípy na rozcestí u kamenolomu směrem k fotbalovému hřišti. Zasazení pěkných vzrostlých stromků zkomplikovala omezení spojená s epidemií Covid -19 a muselo se opustit od komunitního sázení.

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky