logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (23.07.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

Dokumentace prací 2021-2025

2020 - 2021 Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky 2020 - 2021 Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky

Rekonstrukce školy byla zahájena v létě roku 2020 a ukončena 30. června 2021. Akce stála cca 24,5 mil. Kč, tyto náklady byly z větší části hrazeny z dotace Ministerstva financí ČR. Přestavba významně změnila nejen vzhled budovy, ale i vnitřní uspořádání. Největší zásah při přestavbě byl proveden v nízké části školy. Byly zbourány všechny původní vnitřní zdi a z důvodu špatného stavu i některé obvodové zdi. Úplně zanikl školní dvůr. Vyrostla zcela nová část a byla propojena s hlavní školní budovou. V nově opravené škole se nachází pět učeben, částečně krytá terasa pro venkovní výuku, nová jídelna s výdejnou i nová sociální zařízení. Nově je vybudováno i technické zázemí včetně vzduchotechniky a kotelny. Budova je bezbariérová, s výtahem. Hlavní vstup do školy byl přesunut na druhou stranu budovy pro zvýšení bezpečnosti našich dětí.

2021 Nové lavičky v okolí obce 2021 Nové lavičky v okolí obce

Během prázdnin a začínajícího podzimu 2021 bylo v okolí obce naistalováno 10 laviček, které jsou na místech, kde je na co koukat a kde je největší pohyb osob. Lavičky jsou festovní, dubové (vyrobilo je stolařství J.Brychty) a doufáme, že přijdou vhod k odpočinku nejen místním občanům, ale i všem kolemjdoucím turistům. Výška laviček byla zvolena s ohledem na starší občany, aby mohli pohodlněji vstávat. Byly umístěny na obecní pozemky a ne všude nyní poskytují posezení ve stínu, i když se nachází v alejích, které nám musí nejprve dorůst.

2021 Oprava hasičské zbrojnice 2021 Oprava hasičské zbrojnice

proběhla na konci prázdnin. Poslední rekonstrukcí si hasičská zbrojnice prošla v roce 2011 u příležitosti 130. výročí hasičského spolku v Lažánkách. Nyní po deseti letech, kdy probíhají přípravy na slavnostní 140. výročí, byly opraveny vrata a fasádě vrácena dominantní červená barva.

2021 Oprava vápenické pece v Chrástkách 2021 Oprava vápenické pece v Chrástkách

proběhla nejenom viditelnou úpravou terénního okolí, ale i částečnou opravou jejího havarijního stavu komínové části, kde hrozilo zřícení. V jarních měsících byly v okolí staré vápenné pece u fotbalového hřiště v Chrástkách vykáceny náletové dřeviny a celé okolí vyčištěné. Po létech zarůstání je na pec opět volný výhled. Během léta proběhly ještě terénní úpravy a vrátily místo do podoby, jaké si pamětníci pamatují. Na podzim, když se podařilo získat dotaci na první stavební úpravy pece, byla stavební firmou BEMETA STAV, s.r.o. za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje provedena rekonstrukce vrchní části pece. Po konzultaci s odborníky byla na základě historické fotodokumentace vyhotovena replika železných dvířek a zejména provedeno dozdění dříku komínu z obdobného materiálu pro zachování autenticity a provedení opravy povrchu dříku vyplněním trhlin. Z důvodu bezpečnosti bylo zde také doplněno zábradlí.

2021 Výsadba švestkové aleje na Padělkách 2021 Výsadba švestkové aleje na Padělkách

Obnova švestkové aleje na Padělkách proběhla dne 6. listopadu za účasti členů spolků a občanů obce. Každoroční obnova alejí se stala již pravidelnou podzimní akcí v naší obci. Původní alej byla vysazena v období hospodářské krize ve 30. letech 20. století a přestárlé stromy byly nahrazeny opět švestkami, a to odrůdy Haganta, která je pro naši oblast vhodná a je odolná vůči chorobám. Následnou pravidelnou zálivku obnovovaných alejí provádí členové SDH Lažánky. Výsadbu financovala Obec Lažánky.

2022 Monitoring kvality ovzduší v Lažánkách 2022 Monitoring kvality ovzduší v Lažánkách

Co dýcháme v Lažánkách? Monitoring kvality ovzduší byl zahájen 1.2.2022 v blízkosti Základní školy v Lažánkách. V naší obci bude v následujícím období prováděn podrobný monitoring kvality ovzduší a vyhodnocení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků. Měření se budeme provádět v průběhu dvou topných sezón (zima) a jedné sezóny netopné (léto). Čistota ovzduší je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které mají vliv na kvalitu života. Největší podíl na znečištění ovzduší má vytápění domácností, kdy se do ovzduší dostává mimo jiné benzo[a]pyren, který je prokázaným karcinogenem pro člověka. Další podrobnosti o monitoringu jsou uvedeny na webových stránkách www.monitoringpau.cz.

2022 Výsadba aleje na Dolinách - Padělkách a Vrškách 2022 Výsadba aleje na Dolinách - Padělkách a Vrškách

5.11.2022 proběhla ve spolupráci s SDH Lažánky a spoluobčany výsadba dřevin kolem polních cest v katastru obce. Každoroční obnova alejí se stala již pravidelnou podzimní akcí v naší obci. Tentokrát dokončena obnova aleje na Padělkách až na Doliny, kde bylo vysazeno 50 ks švestek odrůdy Haganta. Na Vrškách bylo pak vysazeno 6 ks hrušní odrůdy Lucasova a 22 třešní Kordia. Jedná se o odrůdy vhodné pro naši oblast a odolné vůči chorobám. Vykácení zbytků původního stromořadí, likvidaci náletů, přípravu stanovišť a následné zalévání provádí SDH Lažánky.

2023 Nový betonový plot za tělocvičnou 2023 Nový betonový plot za tělocvičnou

25. dubna bylo započato s bouráním a novou výstavbou betonového plotu za tělocvičnou. stavba byla dokončena do konce května

2023 Rekonstrukce instalací a interiéru kabin 2023 Rekonstrukce instalací a interiéru kabin

TJ Lažánky se podařilo získat z Národní sportovní agentury z programu Kabina 21 dotaci na kompletní rekonstrukci instalací a interiéru kabin na fotbalovém hřišti v Chrástkách. Oprava proběhla plně v režii fotbalistů za finančního přispění obce. Původní rozvody vody, odpady i stará elektroinstalace už byly zdrojem problémů. Po rekonstrukci rozvodů byly zhotoveny nové omítky včetně výmalby, obklady a podlahy.

2023 Výsadba aleje na Věchtinách 2023 Výsadba aleje na Věchtinách

se konala 4. listopadu ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů. Letos na podzim bylo vysazeno "jen" 20 nových švestek kolem polní cesty na Věchtinách a 2 nové lavičky pro spočinutí a výhled do krajiny. Za posledních 5 let se podařilo kolem našich polních cest vysadit celkem 210 ks stromů. Celoročně se o ně pak nadále stará náš sbor dobrovolných hasičů - děkujeme. Tento projekt byl podpořen z grantového programu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností.

2023-2024 Rekonstrukce rozvodu NN 2023-2024 Rekonstrukce rozvodu NN

Byla v obci započata v dubnu 2023, kterou pro EG.D započala firma EG.D M. Stavba přinesla omezený přístup do mnoha rodinných domů, poškodila občany udržované předzahrádky i vjezdy do domů. Též přinesla velmi časté vypínání elektrického proudu v částech obce a velký nepořádek na návsi v okolí kašny, kde po celou dobu rekonstrukce byla odkládána hlína z výkopů.

2024 Nová výstavba rodinných domů Ouvary 2024 Nová výstavba rodinných domů Ouvary

Koncem února bylo započato sdružením vlastníků s výstavbou inženýrských sítí a komunikace v zastavitelném území Ouvary. Poté započne výstavba rodinných domů.....Fotodokumentace bude průběžně doplňována

2024 Nové lavičky v okolí Lažánek 2024 Nové lavičky v okolí Lažánek

V roce 2024 byly postupně instalovány v okolí naší obce lavičky k posezení při vycházkách a k odpočinku turistů a výletníků. K lavičkám z roku 2023 umístěné na Padělkách a na Dolinách v švestkové aleji tak v roce 2024 přibyly lavičky na Vrškách a další na Podskálí.

2024 Rekonstrukce dešťové kanalizace na návsi 2024 Rekonstrukce dešťové kanalizace na návsi

byla zahájena v dubnu a jednalo se o rekonstrukci havarijního stavu dešťové kanalizace na návsi pod kašnou. Vyměňovalo se potrubí a vpusti od č. p. 56 po státní komunikaci k č. p. 19. .....Fotodokumentace bude průběžně doplňována

2024 Rekultivace lokality Na Rybníčkách 2024 Rekultivace lokality Na Rybníčkách

Obec v polovině ledna zahájila rekultivaci lokality Na Rybníčkách. Pozemek byl vyčištěn od džungle náletových dřevin, budou provedeny terénní úpravy a následně pak parková úprava a výsadba stromů.

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky