logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (21.06.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

Dokumentace prací 2010-2015

2010 Oprava hasičské zbrojnice 2010 Oprava hasičské zbrojnice

Přes léto proběhla generální oprava 50 let staré hasičské budovy s cílem prodloužit její životnost a též z důvodu ustájení nově opravených požárních vozidel. Za tímto účelem byly provedeny následující práce: úprava střešní konstrukce a trámů při navýšení stropu, instalace nového stropu včetně zateplení a záklopu, vybourání staré podlahy a provedení nové kvalitní podlahy v prostoru garáží včetně odvodnění odpadu, zednické a fasádní práce venkovní i vnitřní včetně nátěru a malování, nová elektroinstalace, pokrývačské a klempířské práce, instalace šesti nových oken. Náklady na akci činí 567 000,- s dotačním podílem 160 000,-Kč. Naši hasiči se přičinili brigádnickou činností na bouracích pracích a úpravě klubovny. V roce 2011 byly právě s členy SDH zbudován přístřešek pro historickou Tatru 805.

2011 Dopravní značení u školy 2011 Dopravní značení u školy

Zrealizováno bylo horizontální a svislé dopravní značení v centru naší obce upozorňující řidiče na Základní školu a současně zvyšující ochranu všech občanů v nejfrektovanějším místě obce. Je zde kola, kostel, pošta, místní knihovna, obecní úřad, hospoda i tělocvična. Původní varianta počítající s výstavbou přechodů pro chodce byla technicky i finančně nerealizovatelná.

2011 Kácení topolů na hřišti 2011 Kácení topolů na hřišti

I když naše nové dětské hřiště splňovalo veškeré bezpečnostní předpisy, realizovali jsme dodatečné úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Byly instalovány zábrany snižující riziko vyběhnutí dítěte na silnici. Byly skáceny dva již nebezpečné topoly u hlavního vchodu na hřiště, ze kterých při prudším větru padaly větve a vzhledem k věku již neměly perspektivu a začínaly bránit v růstu novým, v minulosti vysazeným lipám.

2011 Oprava a zatplení zdi OÚ ze dvora 2011 Oprava a zatplení zdi OÚ ze dvora

Pro snížení spotřeby zemního plynu a zamezení promrzání starého zdiva bylo realizováno zateplení části obecního úřadu, ovládání plynových kotlů pro vytápění obecního úřadu a tělocvičny doplněno novými čidly a automatikou.

2011 Oprava farní zídky 2011 Oprava farní zídky

byla provedena Obcí Lažánky v začátku měsíce června.

2011 Výstavba inž.sítí v uličce za hřištěm 2011 Výstavba inž.sítí v uličce za hřištěm

Výstavba elektrické přípojky uličkou od dětského hřiště na Novou ulici byla využita k doplnění nočního osvětlení dětského hřiště a také k částečné rekonstrukci veřejného osvětlení i místního rozhlasu v této oblasti.

2012 Ořez lípy na návsi 2012 Ořez lípy na návsi

V dubnu provedla firma Stromolez Odborný ořez 100 leté lípy na návsi. Vzhledem k letitým nutným zásahům v koruně, z důvodu elektrického vedení vedoucí korunou stromu, získala lípa zvláštní patvar. Protože větve koruny začaly usychat, ulamovat se a omezovat dopravu, elektrické vedení a osvětlení středu návsi, musel být proveden tento nutný odborný ořez lípy.

2012 Výměna oken v MŠ 2012 Výměna oken v MŠ

Přes letní prázdniny proběhla výměna oken a dveří v objektu MŠ, zazdění nadbytečných otvorů a po zednickém zapravení i vymalování celého objektu. Při této příležitosti jsme udělali spoustu dalších oprav a dodělávek, které se navíc objevily i v průběhu prací. V nejbližším čase se plánuje zateplení budovy a nová fasáda.

2013-2016 Výstavba kanalizace a ČOV Lažánky 2013-2016 Výstavba kanalizace a ČOV Lažánky

1.4.2013 byla stavba zahájena a staveniště předáno dodavateli , společnosti VHS Brno, a.s.

2014 Kácení topolů na hřišti 2014 Kácení topolů na hřišti

Koncem února proběhlo kácení posledních vzrostlých topolů na dětském hřišti, které zde byly vysazeny odhadem v 50. - 60. letech. Topoly z východní strany u vstupu na hřiště byly pokáceny v roce 2011 (viz. rok 2011) a některé již při generální přestavbě hřiště v roce 1993. Tyto vysoce čnící stromy mají křehké dřevo a za větrného počasí ohrožovaly bezprostřední okolí, proto byly postupně z dětského hřiště odstraněny. S náhradní výsadbou bylo plánováno při zmiňované generální přestavbě hřiště a tyto skácené topoly nahradila již vzrostlá zeleň několika lip a javorů vysazených zde v roce 1993.

2014 Zateplení a omítky na budově MŠ 2014 Zateplení a omítky na budově MŠ

Rekonstrukce budovy MŠ probíhá postupně: v roce 2012 to byla výměna oken (viz. fotodokumentace rok 2012), nová plastová střecha a letos v roce 2014 přibylo zateplení a nová fasáda.

2015 Nová obecní knihovna v budově MŠ 2015 Nová obecní knihovna v budově MŠ

Vzhledem k naplnění kapacity žáků v ZŠ Lažánky a tíživé situace s družinou v hlavní budově školy byla zrealizována přestavba nevyužitých prostor v budově MŠ, kam byla přestěhována Obecní knihovna. Tím pádem došlo tak k uvolnění nízké školní budovy využívané původně obecní knihovnou pro školní družinu a vyřešení tak dlouholeté tíživé situace.

2015 Rekonstrukce a oprava zvonů 2015 Rekonstrukce a oprava zvonů

Z důvodu havarijního stavu několik let zvony nezvonily. Proto se přistoupilo k rekonstrukci a opravě zvonů za pomoci dotace z JMK ve výši 200 000,- Kč a veřejné sbírky po obci, kdy bylo vybráno 126 570,- Kč, což plně pokrylo opravu zvonů.

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky