logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (23.05.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

Objekty a budovy v obci

           Historické objekty Historické objekty

slepičárna na Kosové, objekt JZD za Ouvary,

           Kostel Nejsvětější Trojice Kostel Nejsvětější Trojice

Ve 14. století se v obci započala výstavba kostela v gotickém stylu ( v druhé polovině 18.století byl přestavěn ve slohu pozdně barokním ) a roku 1524 byl zasvěcen Nejsvětější Trojici.

          Fara Fara

Farní budova byla vystavěna v r. 1786 (o samostatné faře je první zmínka již v r. 1527). Na faru byla lokalie povýšena roku 1857. Od r. 1870 v budově fary místním občanům sloužila Občanská záložna - kampelička, později Státní spořitelna. V r. 1927 byla opravena farní budova a zakryta novou falcovanou krytinou, v r. 1954 byla vyměněna okna, nová venkovní omítka a nová vrata na dvůr. Z farních zde působili: 1786-1800 P. Fidelius Plaček, 1818-1867 P. Alois Balisch, 1889-1926 P. Jan Kolouch, a dále P. Mikuláš, P. Čada a poslední P. Alois Fiala.

        Obecní úřad Obecní úřad

        ZŠ

Podle místní kroniky byla v roce 1786 založena škola: přiškoleny byly Holasice a Maršov. Nejstarší zápis žáků pochází z r. 1848, kdy do školy bylo zapsáno 131 žáků (z Lažánek 78, z Maršova 48 a z Holasic 5). Škola byla nízká přízemní jednotřídní, V r. 1873 byla rozšířena na dvojtřídní a v tomto roce byla zřízena ve školní budově i školní knihovna. V . 1904 byla škola rozšířena na trojtřídní. Školní budova byla přistavěna r. 1867, r. 1875 a dále 1898 rozšířena a v r.oce 1904 zvýšena o 1 poschodí - do této doby to byla budova pouze přízemní.

       MŠ

Původně první mateřská škola u nás byla zřízena 30. září 1945 ve volné třídě v přízemní školní budově na návsi. První učitelkou v MŠ byla Ludmila Koryčanová z Brna a do školky se přihlásilo 35 dětí. V roce 1949 byla ve třídě MŠ položena nová podlaha - laťovka, v roce 1950 bylo do MŠ zavedeno elektrické osvětlení, v roce 1952 došlo k zavedení vody ze studny a v roce 1959 byly zbourány dřevěné záchodky a postaveny nové splachovací a umyvárna. Až v letech 1983-85 byla postavena zcela nová budova, kam byla Mateřská škola přemístěna.

      Tělocvična Tělocvična

      Restaurace u Oratorů Restaurace u Oratorů

První zmínka o hostinci u nás v Lažánkách je v kronice k roku 1696, kde se uvádí, že tento hostinec patřil již tehdy rodině Oratorové. Na budově hospůdky - dnešní restaurace je umístěna pamětní deska, která je věnována Jindřichu Oratorovi, který byl nejen dlouholetý starosta Lažánek, zemským poslancem ale dokonce senátorem ve Vídeňském říšském sněmu za Rakouskouherska.

      Školní družina Školní družina

Budova do 30.6.2015 sloužila jako Obecní knihovna. Od 1.9.2015 byla předělána na školní družinu.

     Hotel Vyhlídka Hotel Vyhlídka

Od roku 2016 je hotel mimo provoz.

    Prodejna potravin Prodejna potravin

   Hasička Hasička

  Zastávka Zastávka

  Hřbitov Hřbitov

 Dětské hřiště Dětské hřiště

 Park u kašny Park u kašny

 Sakrální památky Sakrální památky

Fotbalové hřiště Fotbalové hřiště

Kamenolom Kamenolom

Etážový lom pro těžbu vápence, ke kterému je přidružena drtírna kamene.

Knihovna Knihovna

Myslivecká chata Myslivecká chata

Poradna - ordinace dětské lékařky Poradna - ordinace dětské lékařky

Pošta Pošta

V roce 1889 byl v naší obci zaveden poštovní úřad v domě č. 41. Prvním poštmistrem byl hostinský p. Jindřich Orator. V roce 1921 se stal poštmistrem p. Leopold Janíček a kancelář pošty přemístil na č.p. 53. Dále od roku cca. 1923 se poštovní úřad nacházel na č.p. 32.....

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky